Свідоцтво на торговельну марку № 339995 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 339995 (заявка m202126527): ближче до людей
(111)
Номер свідоцтва
339995
(210)
Номер заявки
m202126527
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.11.2031
(220)
Дата подання заявки
09.11.2021
(441)
Дата публікації заявки
06.12.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кукшина Тетяна Архипівна (№ 88);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Кукшина Тетяна Архипівна;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративні послуги для направляння до лікарів за спеціалізацією; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 5,10 класів (крім їх транспортування), та рекламної інформації щодо цих товарів та надаваних послуг 35, 41 класів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари та/або замовляти послуги; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів 5, 10 класів на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і вебсайтах інформації щодо асортименту товарів 5, 10 класів і рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг 35, 41 класів, що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в мережі Інтернет, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги. 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; академії (освіта); викладання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; екзаменування у навчанні; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією у сфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видовища; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або розважальні послуги, що надаються художніми галереями; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; навчання з передавання ноу-хау; навчання з проведення чайної церемонії; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; освітні послуги, що надаються асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються школами; переклад дубльований; переклад мови жестів; переклад усний; планування вечірок (розваги); послуги артистів з розважання; послуги диск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги з оцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги інструкторів (навчання); послуги кіностудій; послуги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-тренування); послуги перекладачів; послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги репортерів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня (розважання); послуги фоторепортерів; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (демонстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 319682 (заявка m202006517): морсол
*319682 m202006517
Свідоцтво торговельну марку № 319683 (заявка m202006519): morsol
*319683 m202006519
Свідоцтво торговельну марку № 311632 (заявка m201931338): синьодіта
*311632 m201931338
Свідоцтво торговельну марку № 308033 (заявка m201931378)
*308033 m201931378
Свідоцтво торговельну марку № 308035 (заявка m201931392)
*308035 m201931392
Свідоцтво торговельну марку № 308034 (заявка m201931388)
*308034 m201931388
Свідоцтво торговельну марку № 311633 (заявка m201931340): клан ентеро
*311633 m201931340
Свідоцтво торговельну марку № 311639 (заявка m201931362): гіпі
*311639 m201931362
Свідоцтво торговельну марку № 311637 (заявка m201931348): кампійці
*311637 m201931348
Свідоцтво торговельну марку № 311635 (заявка m201931343): містер голд
*311635 m201931343
Свідоцтво торговельну марку № 311638 (заявка m201931352): сальма отруєк
*311638 m201931352
Свідоцтво торговельну марку № 311636 (заявка m201931345): тітка хеля
*311636 m201931345
Свідоцтво торговельну марку № 307682 (заявка m201931367): білівайз
*307682 m201931367
Свідоцтво торговельну марку № 311634 (заявка m201931342): взбиймолококи
*311634 m201931342
Свідоцтво торговельну марку № 308037 (заявка m201931402)
*308037 m201931402
Свідоцтво торговельну марку № 308036 (заявка m201931396)
*308036 m201931396
Свідоцтво торговельну марку № 308041 (заявка m201931413)
*308041 m201931413
Свідоцтво торговельну марку № 308040 (заявка m201931410)
*308040 m201931410
Свідоцтво торговельну марку № 307683 (заявка m201931405)
*307683 m201931405
Свідоцтво торговельну марку № 311640 (заявка m201931411)
*311640 m201931411
Свідоцтво торговельну марку № 308039 (заявка m201931408)
*308039 m201931408
Свідоцтво торговельну марку № 311631 (заявка m201931321): тихомутка
*311631 m201931321
Свідоцтво торговельну марку № 300097 (заявка m201930507): антибактеріум
*300097 m201930507
Свідоцтво торговельну марку № 275631 (заявка m201926599): стомасепт
*275631 m201926599
Свідоцтво торговельну марку № 275625 (заявка m201925389): 3-дінір; з-дінір
*275625 m201925389
Свідоцтво торговельну марку № 272811 (заявка m201922234): реланія
*272811 m201922234
Свідоцтво торговельну марку № 299815 (заявка m201913803): таклор
*299815 m201913803
Свідоцтво торговельну марку № 299816 (заявка m201913804): квадро
*299816 m201913804
Свідоцтво торговельну марку № 268760 (заявка m201906611): l
*268760 m201906611
Свідоцтво торговельну марку № 272680 (заявка m201906615): мукалтин
*272680 m201906615
Свідоцтво торговельну марку № 47683 (заявка 20040404029): артериум
*47683 20040404029
Свідоцтво торговельну марку № 237940 (заявка m201623742): цистус
*237940 m201623742
Свідоцтво торговельну марку № 266509 (заявка m201901510): форіл кідс
*266509 m201901510
Свідоцтво торговельну марку № 247144 (заявка m201629561): cistus phytopharma
*247144 m201629561
Свідоцтво торговельну марку № 284684 (заявка m201819463): форанте
*284684 m201819463
Свідоцтво торговельну марку № 259314 (заявка m201821725): сорбіплюс
*259314 m201821725
Свідоцтво торговельну марку № 272678 (заявка m201906610): l; лізину есцинат
*272678 m201906610
Свідоцтво торговельну марку № 256391 (заявка m201815768): саграда
*256391 m201815768
Свідоцтво торговельну марку № 272674 (заявка m201906603): уролесан; urolesan
*272674 m201906603
Свідоцтво торговельну марку № 238009 (заявка m201719279): antares
*238009 m201719279
Свідоцтво торговельну марку № 237941 (заявка m201623744): cistus
*237941 m201623744
Свідоцтво торговельну марку № 47684 (заявка 20040404030): артеріум; aptepiym
*47684 20040404030
Свідоцтво торговельну марку № 272672 (заявка m201906599): тіотриазолін
*272672 m201906599
Свідоцтво торговельну марку № 272673 (заявка m201906601): уролесан; urolesan
*272673 m201906601
Свідоцтво торговельну марку № 264496 (заявка m201900402): 3d-nir; 3d nir; 3д-nir; 3д nir
*264496 m201900402
Свідоцтво торговельну марку № 272681 (заявка m201906616): резістол; resistol
*272681 m201906616
Свідоцтво торговельну марку № 241747 (заявка m201624444): лорасейв
*241747 m201624444
Свідоцтво торговельну марку № 271682 (заявка m201806614): morsol
*271682 m201806614
Свідоцтво торговельну марку № 232338 (заявка m201707959): галео
*232338 m201707959
Свідоцтво торговельну марку № 232851 (заявка m201623748): цистус фітофарма
*232851 m201623748
Свідоцтво торговельну марку № 272675 (заявка m201906605): urolesan; уролесан
*272675 m201906605
Свідоцтво торговельну марку № 280611 (заявка m201819462): кетарт; ketapt
*280611 m201819462
Свідоцтво торговельну марку № 271683 (заявка m201806615): морсол
*271683 m201806615
Свідоцтво торговельну марку № 238008 (заявка m201719278): антарес; ahtapec
*238008 m201719278
Свідоцтво торговельну марку № 272682 (заявка m201906618): седавіт
*272682 m201906618
Свідоцтво торговельну марку № 259264 (заявка m201719924): каризма
*259264 m201719924
Свідоцтво торговельну марку № 252074 (заявка m201809515): аргілайф
*252074 m201809515
Свідоцтво торговельну марку № 232849 (заявка m201623746): цистус фитофарма
*232849 m201623746
Свідоцтво торговельну марку № 252964 (заявка m201703134): resistol
*252964 m201703134
Свідоцтво торговельну марку № 272677 (заявка m201906609): копацил; copacyl
*272677 m201906609
Свідоцтво торговельну марку № 232339 (заявка m201707960): гліптар
*232339 m201707960
Свідоцтво торговельну марку № 50865 (заявка 20040910422): arterium
*50865 20040910422
Свідоцтво торговельну марку № 258876 (заявка m201709104): cistus pharma
*258876 m201709104
Свідоцтво торговельну марку № 232850 (заявка m201623747): цистус фарма
*232850 m201623747
Свідоцтво торговельну марку № 268779 (заявка m201909249): осмолайф
*268779 m201909249
Свідоцтво торговельну марку № 47682 (заявка 20040404028): arterium
*47682 20040404028
Свідоцтво торговельну марку № 272679 (заявка m201906613): мукалтин
*272679 m201906613
Свідоцтво торговельну марку № 259315 (заявка m201821727): сорбідія
*259315 m201821727
Свідоцтво торговельну марку № 268778 (заявка m201909248): скінгард
*268778 m201909248
Свідоцтво торговельну марку № 272676 (заявка m201906606): хлорофіліпт; chlorophyllipt
*272676 m201906606
Свідоцтво торговельну марку № 253374 (заявка m201812198): цефонекс
*253374 m201812198
Свідоцтво торговельну марку № 232847 (заявка m201623740): cistus pharma
*232847 m201623740
Свідоцтво торговельну марку № 232848 (заявка m201623741): cistus phytopharma
*232848 m201623741
Свідоцтво торговельну марку № 272671 (заявка m201906595): тіотриазолін; thiotriazolin
*272671 m201906595
Свідоцтво торговельну марку № 259313 (заявка m201821724): стабісорб
*259313 m201821724