Свідоцтво на знак № 264496 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 264496 (заявка m201900402): 3d-nir; 3d nir; 3д-nir; 3д nir
(111)
Номер свідоцтва
264496
(210)
Номер заявки
m201900402
(151)
Дата реєстрації знака
27.08.2019
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
10.01.2029
(220)
Дата подання заявки
10.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.08.2019, бюл. № 16/2019
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТЕРІУМ ЛТД»;
Вул. Саксаганського, 139, м. Київ, 01032 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРТЕРІУМ ЛТД»;
Вул. Саксаганського, 139, м. Київ, 01032 (UA)

(740)
Довірена особа

Крилова Надiя Iванiвна (№ 30);
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054

(750)
Адреса для листування

Крилова Надія Іванівна;
Вул. Дмитрівська, 56 Б, оф. 1, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Антибіотики; ліки для людей; фармацевтичні та інші лікарські препарати на медичні потреби 

Інші торговельні марки цього власника