Свідоцтво на знак № 17314 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 17314 (заявка 97041056): монашеська ізба
(111)
Номер свідоцтва
17314
(210)
Номер заявки
97041056
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
17.04.2017
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2000
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
01.12.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.04.2007
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
16.04.2017
(220)
Дата подання заявки
16.04.1997
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2000, бюл. № 6/2000
(731)
Заявники

Орендне підприємство "Одесавинпром";
65000, м. Одеса, Французький бульвар, 10 (UA)

(732)
Власники

Закрите акціонерне товариство "Одесавинпром";
Французький бульвар, 10, м. Одеса, 65044 (UA)

(740)
Довірена особа

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Зубар В. М.;
Пр-т Шевченка,17, кв. 4, м. Одеса, 65058 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина 

Інші торговельні марки цього власника