Свідоцтво на знак № 126198 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 126198 (заявка m200904722): каберне південні грона селект
(111)
Номер свідоцтва
126198
(210)
Номер заявки
m200904722
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
28.04.2019
(151)
Дата реєстрації знака
26.07.2010
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
27.04.2019
(220)
Дата подання заявки
27.04.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.07.2010, бюл. № 14/2010
(731)
Заявники

Закрите акціонерне товариство "Одесавинпром";
Французький бульвар, 10, м. Одеса, 65044 (UA)

(732)
Власники

Закрите акціонерне товариство "Одесавинпром";
Французький бульвар, 10, м. Одеса, 65044 (UA)

(750)
Адреса для листування

Зубар Володимир Михайлович;
Вул. Авдєєва - Чорноморського, 2 Б, кв. 78, м. Одеса, 65016 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.33:

Вина; пікети (вино з виноградних вичавків) 

Інші торговельні марки цього власника