Свідоцтво на торговельну марку № 252771 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 252771 (заявка m201806625): infinim
(111)
Номер свідоцтва
252771
(210)
Номер заявки
m201806625
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.03.2028
(220)
Дата подання заявки
20.03.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2019, бюл. № 1/2019
(731)
Заявники

НІМЗЕС ІНК (NIMSES INC);
1209 Н ОРАНЖ СТ УІЛМІНГТОН, ДЕЛАВЕР 19801, Сполучені Штати Америки (1209 N ORANGE ST WILMINGTON, DE 19801, USA) (US)

(732)
Власники

НІМЗЕС ІНК (NIMSES INC);
1209 Н ОРАНЖ СТ УІЛМІНГТОН, ДЕЛАВЕР 19801, Сполучені Штати Америки (1209 N ORANGE ST WILMINGTON, DE 19801, USA) (US)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
А/с 3, м. Київ, 04119

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; акустичні пристрої зв'язку; апарати для обробляння інформації; аудіоінтерфейси; браслети, що під'єднуються до смарт-пристроїв (вимірювальні інструменти); гарнітури віртуальної реальності; гарнітура для телефонів; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; диски магнітні і оптичні записані; екранні заставки (скринсейвери) для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні інтерактивні дошки; електронні оповіщальні дошки; з'єднувачі (обладдя для обробляння інформації); зчитувачі (обладдя для обробляння інформації); ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; інтернет-видання завантажні; інтерфейси для комп'ютерів; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); кодовані магнітні картки; компакт-диски (зчитна пам'ять); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне ігрове програмне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні периферійні пристрої; комп'ютерні програми (завантажне програмне забезпечення); комп'ютерні програми для зв'язку операційних систем з мережею Інтернет; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програми,; що містять інформацію щодо електронних грошових одиниць,; в тому числі інформацію щодо міри вартості витраченого часу,; які можна отримувати,; дарувати,; заробляти або продавати і які використовуються,; як засіб обміну і взаєморозрахунку між іншими особами за допомогою інформаційних технологій; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; комутаційні електричні апарати; магніти декоративні; магнітні носії платіжної інформації; оптичні носії інформації; передавачі електронних сигналів; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для обробляння інформації; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; пристрої телекомунікаційні у вигляді ювелірних виробів; програмне забезпечення для портативних пристроїв; програмне забезпечення для інтегрування усіх соціальних мереж та усіх платіжних механізмів і методів в одну систему, що встановлюється на комп'ютери, телефони, смартфони, портативні пристрої; програмне забезпечення для здійснювання комунікацій та взаєморозрахунків; смарт-годинники; смартфони; телекомунікаційне обладнання; файли зображувальні завантажні 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги з фінансового керування; банківські операції; банківські послуги з обслуговування соціального фінансового комунікаційного сервісу; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; вкладання коштів; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інвестування капіталу; інформування і консультування щодо здійснювання будь-яких електронних платежів і взаєморозрахунків; кліринг фінансовий; котирування біржове; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання банківських послуг щодо здійснювання будь-яких платежів та взаєморозрахунків в режимі он-лайн або за допомогою інформаційних технологій; надавання фінансових послуг в режимі он-лайн; надавання фінансових послуг з використанням інтегрованих платіжних механізмів і методів в одну систему; надавання фінансової допомоги; обмінювання грошей; обмінювання грошей, в тому числі електронних або цифрових одиниць вартості; організовування збору коштів; орендування офісів для коворкінгу; оцінювання у сфері оподаткування; послуги щодо визначання вартості (фінансове оцінювання) витраченого часу для подальшого його переведення в електронні або цифрові одиниці вартості,; які можна отримувати,; дарувати,; заробити або продати і які використовуються,; як засіб обміну і взаєморозрахунку між іншими особами за допомогою інформаційних технологій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги ощадних банків; фінансові послуги, а саме: проведення трансакцій, взаєморозрахунків, обробки клірингових файлів, обміну електронних (цифрових) одиниць вартості; фінансові послуги щодо кредитно-грошових справ; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове спонсорство; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансовий консалтинг; фінансові послуги із залучання іноземних інвестицій; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі. 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; забезпечування доступу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних мереж; забезпечування користувачів доступом до веб-сайтів соціального фінансового комунікаційного сервісу; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; передавання відеоданих на вимогу; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для пересилання повідомлень; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; консультування щодо фізичної безпеки; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне, в тому числі в мережі Інтернет; лізинг доменних імен у мережі Інтернет; ліцензування (юридичні послуги) в рамках робіт з видання програмного забезпечення; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; організовування зустрічей; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн, в тому числі соціальних мереж, інтегрованих в одну за допомогою комунікаційного сервісу; послуги щодо позасудового вирішення спорів; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); управління авторськими правами; юридичні консультації щодо запитів про подання комерційних пропозицій; юридичні консультації щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших; юридичні послуги щодо оскарження неправомірних рішень; юридичні послуги щодо розгляду оскаржених фінансових трансакцій, моніторингу шахрайських операцій 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 231829 (заявка m201708192): e; е; 3; з
*231829 m201708192
Свідоцтво торговельну марку № 231830 (заявка m201708193): nimses
*231830 m201708193
Свідоцтво торговельну марку № 262602 (заявка m201823295): 8
*262602 m201823295
Свідоцтво торговельну марку № 252780 (заявка m201808050): nimex; nim ex; ех
*252780 m201808050

Схожі торговельні марки

Infinim
DAMIER INFINI
INFINI PRO
INFINI PLAISIR
INFINIMIX
Свідоцтво торговельну марку № 221921 (заявка m201518106): infinix
*221921 m201518106
PREFERENCE INFINIA
Свідоцтво торговельну марку № 176692 (заявка m201211311): infinia
*176692 m201211311