Заявка на знак № 2002097773 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 2002097773: vinet
(210)
Номер заявки
2002097773
(220)
Дата подання заявки
16.09.2002
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ТЕКНОЛОДЖІЗ» (UA)

(740)
Довірена особа

Горська Ірина Анатоліївна

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Блоки пам'яті або мікропроцесори [зінтегровані [інтегральні] схеми]; виводи електричні; високочастотна апаратура; апаратура для дистанційного керування; електричні кабелепроводи [жильникопроводи]; матеріали для електричних провідників [проводи, кабелі, жильники]; електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; з'єднувачі електричні; інвертори електричні; пристрої для обробляння інформації; кабелепроводи [жильникопроводи] електричні; кінцеві муфти [електричні]; колектори електричні; комутаційні електричні апарати; мідний дріт в ізоляції; оптичні волокна [світловоди]; передавачі далекого зв'язку [телекомунікація]; передавачі електронних сигналів; перемикальні електричні апарати; приймачі (аудіо- і відео -); провідники електричні; проводи електричні; пульти керування електричні; радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікація]; регулівні прилади електричні; реле електричні; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; світловоди волоконні [оптичні]; телефонні проводи; фізичні апарати і прилади 

Кл.37:

Встановлювання і лагодження електроприладів 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікації]; надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телефонний зв'язок 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43317 (заявка 2002097958): vinet
*43317 2002097958
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 229646 (заявка m201700212): mi alma vine
*229646 m201700212
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 224570 (заявка m201502648): bolgrad; good dry wine from ukranian sun walley the best quality white grapes & oak casks; happy vine
*224570 m201502648
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 159879 (заявка m201116404): національний інститут винограду і вина магарач нівів магарач; национальный институт винограда и вина магарач нивив магарач; national institute of vine and wine magarach nivw magarach
*159879 m201116404
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 125817 (заявка m200803717): vine house
*125817 m200803717
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114393 (заявка m200807274): vine
*114393 m200807274
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 104302 (заявка m200720032): vine
*104302 m200720032
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 93701 (заявка m200707692): de vine
*93701 m200707692