Свідоцтво на знак № 43317 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 43317 (заявка 2002097958): vinet
(111)
Номер свідоцтва
43317
(210)
Номер заявки
2002097958
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
27.09.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.09.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
20.09.2022
(220)
Дата подання заявки
20.09.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2004, бюл. № 9/2004
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ТЕКНОЛОДЖІЗ»;
Вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, м. Київ, 80, 04080 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альянс Текнолоджіз ГРУП";
Вул. Вікентія Хвойки, 15/15/6, літ. 1, м. Київ, 04080 (UA)

(740)
Довірена особа

Горська Ірина Анатоліївна;
Вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29, кв. 48, м. Київ, 01032

(750)
Адреса для листування

Горська І.А.;
Вул. Микільсько-Ботанічна, 27/29, кв. 48, м. Київ, 01032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Блоки пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані (інтегральні) схеми); виводи електричні; високочастотна апаратура; апаратура для дистанційного керування; електричні кабелепроводи (жильникопровод); матеріали для електричних провідників (проводів, кабелів, жильників); електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками; з'єднувачі електричні; інвертори електричні; пристрої для обробляння інформації; кінцеві муфти (електричні); колектори електричні; комутаційні електричні апарати; мідний дріт в ізоляції; оптичні волокна (світловоди); передавачі далекого зв'язку (телекомунікація); передавачі електронних сигналів; перемикальні електричні апарати; приймачі (аудіо- і відео-); провідники електричні; проводи електричні; пульти керування електричні; радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікація); регулівні прилади електричні; реле електричні; розподільчі пульти електричні; розподільчі шафи електричні; розподільчі щити електричні; телефонні проводи; фізичні апарати і прилади 

Кл.35:

Сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, в інтересах інших осіб, асортименту телекомунікаційної апаратури, приладів, обладнання та комплектуючих, що належать до 9 класу, для забезпечення покупцям зручного огляду та придбання цих товарів; допомога покупцям у виборі та придбанні цих товарів під час продажу в спеціалізованих підприємствах оптової та роздрібної торгівлі та в торговельних підприємствах із змішаним асортиментом, у тому числі за каталогами, зокрема через Інтернет-магазини; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; досліджування ринкове; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; імпортно-експортні агентства; рекламування 

Кл.37:

Встановлювання і лагодження електроприладів 

Кл.38:

Інформування щодо далекого зв'язку (телекомунікації); надавання доступу до світової комп'ютерної мережі; електронна пошта; зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; комп'ютерне передавання повідомин і зображень; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телефонний зв'язок 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 89691 (заявка m200720539): ivynet
*89691 m200720539

Схожі торговельні марки