Свідоцтво на торговельну марку № 222390 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 222390 (заявка m201517412): prostecs
(111)
Номер свідоцтва
222390
(210)
Номер заявки
m201517412
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.10.2025
(220)
Дата подання заявки
07.10.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2017, бюл. № 3/2017
(731)
Заявники

Текомарія Інвестментс Лімітед;
1, Лампусас Стріт, 1095, Нікосія, Кіпр (CY)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю "БІОФАРМА-ІНВЕСТ";
Вул. Київська, буд. 37, м. Біла Церква, Київська обл., 09100 (UA)

(740)
Довірена особа

Олійник Катерина Сергіївна;
БЦ "Сенатор", 10-й поверх, АО "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010

(750)
Адреса для листування

Олійник К.С.;
БЦ "Сенатор", 10-й поверх, АО "Арцінгер", вул. Московська, 32/2, м. Київ, 01010 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; ліки для людини; бактерійні і бактеріологічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; культури мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; препарати з мікроорганізмів на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; бактерицидні засоби; біологічні препарати на лікарські (медичні) потреби; імуномодулятори та імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; протимікробні препарати (антисептики); противірусні препарати на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для лікування та профілактики інфекційних захворювань; ферменти на лікарські (медичні) потреби; ферментні препарати на лікарські (медичні) потреби; свічки лікарські (медичні); протизапальні препарати на лікарські (медичні) потреби 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 22897 (заявка 2000052119): хондроксид
*22897 2000052119
Свідоцтво торговельну марку № 222343 (заявка m201516301): биоспорин
*222343 m201516301
Свідоцтво торговельну марку № 272172 (заявка m201802664): биаргин
*272172 m201802664
Свідоцтво торговельну марку № 223858 (заявка m201518420): эпобиокрин
*223858 m201518420
Свідоцтво торговельну марку № 221934 (заявка m201518514): лаферобион
*221934 m201518514
Свідоцтво торговельну марку № 221930 (заявка m201518510): ocoferon
*221930 m201518510
Свідоцтво торговельну марку № 218706 (заявка m201510204): subalin
*218706 m201510204
Свідоцтво торговельну марку № 263285 (заявка m201723296): гексія
*263285 m201723296
Свідоцтво торговельну марку № 223881 (заявка m201518628): силікс
*223881 m201518628
Свідоцтво торговельну марку № 223878 (заявка m201518624): соматін
*223878 m201518624
Свідоцтво торговельну марку № 244574 (заявка m201627124): флактония
*244574 m201627124
Свідоцтво торговельну марку № 224991 (заявка m201519389): бетфер
*224991 m201519389
Свідоцтво торговельну марку № 241709 (заявка m201622497): биодельт
*241709 m201622497
Свідоцтво торговельну марку № 241707 (заявка m201622494): biodelt
*241707 m201622494
Свідоцтво торговельну марку № 236753 (заявка m201710360): лаферофлю
*236753 m201710360
Свідоцтво торговельну марку № 98863 (заявка m200614536): біоспорин; биоспорин; biosporinum
*98863 m200614536
Свідоцтво торговельну марку № 260293 (заявка m201712573): глюкосат
*260293 m201712573
Свідоцтво торговельну марку № 241708 (заявка m201622496): біодельт
*241708 m201622496
Свідоцтво торговельну марку № 222389 (заявка m201517411): простекс
*222389 m201517411
Свідоцтво торговельну марку № 223859 (заявка m201518421): epobiocrin
*223859 m201518421
Свідоцтво торговельну марку № 222342 (заявка m201516300): біоспорин
*222342 m201516300
Свідоцтво торговельну марку № 244575 (заявка m201627125): flactonia
*244575 m201627125
Свідоцтво торговельну марку № 221935 (заявка m201518516): лаферобіон
*221935 m201518516
Свідоцтво торговельну марку № 223874 (заявка m201518620): филстим
*223874 m201518620
Свідоцтво торговельну марку № 222350 (заявка m201516484): лаферомакс
*222350 m201516484
Свідоцтво торговельну марку № 223875 (заявка m201518621): filstim
*223875 m201518621
Свідоцтво торговельну марку № 223855 (заявка m201518417): contryven
*223855 m201518417
Свідоцтво торговельну марку № 223879 (заявка m201518625): silics
*223879 m201518625
Свідоцтво торговельну марку № 218707 (заявка m201510205): субалин
*218707 m201510205
Свідоцтво торговельну марку № 263284 (заявка m201723294): дермабін
*263284 m201723294
Свідоцтво торговельну марку № 223880 (заявка m201518627): силикс
*223880 m201518627
Свідоцтво торговельну марку № 223877 (заявка m201518623): соматин
*223877 m201518623
Свідоцтво торговельну марку № 272041 (заявка m201800602): laferoflu; lafero flu
*272041 m201800602
Свідоцтво торговельну марку № 223876 (заявка m201518622): somatin
*223876 m201518622
Свідоцтво торговельну марку № 221933 (заявка m201518513): laferobion
*221933 m201518513
Свідоцтво торговельну марку № 272171 (заявка m201802663): біаргін
*272171 m201802663
Свідоцтво торговельну марку № 224992 (заявка m201519391): betfer
*224992 m201519391
Свідоцтво торговельну марку № 222344 (заявка m201516302): biosporin
*222344 m201516302
Свідоцтво торговельну марку № 277172 (заявка m201807364): бебідропс
*277172 m201807364
Свідоцтво торговельну марку № 223873 (заявка m201518619): філстим
*223873 m201518619
Свідоцтво торговельну марку № 244573 (заявка m201627123): флактонія
*244573 m201627123
Свідоцтво торговельну марку № 221931 (заявка m201518511): окоферон
*221931 m201518511
Свідоцтво торговельну марку № 91171 (заявка m200613472): біоспорин
*91171 m200613472
Свідоцтво торговельну марку № 275146 (заявка m201718170): біоспорин феміна
*275146 m201718170
Свідоцтво торговельну марку № 245815 (заявка m201700898): субалін імуно
*245815 m201700898
Свідоцтво торговельну марку № 223854 (заявка m201518416): контривен
*223854 m201518416
Свідоцтво торговельну марку № 218708 (заявка m201510206): субалін
*218708 m201510206
Свідоцтво торговельну марку № 223857 (заявка m201518419): епобіокрин
*223857 m201518419
Свідоцтво торговельну марку № 245814 (заявка m201700897): біоспорин тревел
*245814 m201700897
Свідоцтво торговельну марку № 291613 (заявка m201900104): радикувіт; радику віт
*291613 m201900104
Свідоцтво торговельну марку № 222351 (заявка m201516486): laferomax
*222351 m201516486

Схожі торговельні марки