Свідоцтво на торговельну марку № 184798 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 184798 (заявка m201304499): 34; банк 3/4; зч; приватний банкінг; 34; эч; эу; зу
(111)
Номер свідоцтва
184798
(210)
Номер заявки
m201304499
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.03.2023
(220)
Дата подання заявки
19.03.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2014, бюл. № 8/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

золотий; коричневий;

(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «БАНК 3/4»;
Вул. Фрунзе, 25, м. Київ, 04080 (UA)

(732)
Власники

Публічне акціонерне товариство «БАНК 3/4»;
Вул. Фрунзе, 25, м. Київ, 04080 (UA)

(740)
Довірена особа

Корнєва Марія Вікторівна;
Вул. Жолудєва, 6 Є, кв. 138, м. Київ, 03134

(750)
Адреса для листування

Публічне акціонерне товариство «БАНК 3/4»;
Вул. Фрунзе, 25, м. Київ, 04080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера (банківські послуги); агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; житлове керування; зберігання цінностей; збирання наймової плати; збирання грошових пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) контор (офісів) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; наймання (орендування) на виплат (в кредит); надавання позики на виплат (в кредит); керування нерухомим майном; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги ощадних банків; послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; факторингові операції; посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 102867 (заявка m200713125): банк 3/4
*102867 m200713125
Свідоцтво торговельну марку № 114399 (заявка m200807369): 3/4 private banking
*114399 m200807369
Свідоцтво торговельну марку № 184799 (заявка m201304500): банк 3/4; 34; зч; эч; эу; зу
*184799 m201304500
Свідоцтво торговельну марку № 184800 (заявка m201304501): 34; bank 3/4; private banking; зч; эч; эу
*184800 m201304501
Свідоцтво торговельну марку № 184797 (заявка m201304498): 34; зч; банк 3/4; приватний банкінг; эу; эч; зу
*184797 m201304498
Свідоцтво торговельну марку № 184796 (заявка m201304497): 3/4; 34; эу; эч; зч; зу
*184796 m201304497
Свідоцтво торговельну марку № 258070 (заявка m201816732): банк 3/4; 34
*258070 m201816732