Свідоцтво на торговельну марку № 153845 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 153845 (заявка m201108522): 3/4; 34; зу; зч; эу; эч
(111)
Номер свідоцтва
153845
(210)
Номер заявки
m201108522
(151)
Дата реєстрації знака
26.03.2012
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.03.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
31.05.2021
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
31.05.2031
(220)
Дата подання заявки
31.05.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.03.2012, бюл. № 6/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

світло-синій; сірий;

(731)
Заявники

Публічне акціонерне товариство «БАНК 3/4»;
Вул. Фрунзе, 25, м. Київ, 04080 (UA)

(732)
Власники

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»;
Вул. Кирилівська, 25, м. Київ, 04080 (UA)

(750)
Адреса для листування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»;
Вул. Кирилівська, 25, м. Київ, 04080 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера; агентства вертання боргів; взаємні безготівкові (клірингові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; житлове керування; зберігання цінностей; збирання наймової плати; збирання пожертв; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит); надавання позики на виплат (в кредит); наймання на виплат (в кредит); керування нерухомим майном; лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; ощадні банки; послуги пенсійних кас; перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; фінансове оцінювання (страхування, банківські операції, нерухоме майно); фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 260957 (заявка m201825770): банк 3/4; 34
*260957 m201825770
Свідоцтво торговельну марку № 153844 (заявка m201108521): 3/4; 34; зч; зу; эч; эу
*153844 m201108521
Свідоцтво торговельну марку № 143120 (заявка m201105643): 3/4; 34; зч; зу; эч; эу
*143120 m201105643

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 184798 (заявка m201304499): 34; банк 3/4; зч; приватний банкінг; 34; эч; эу; зу
*184798 m201304499
Свідоцтво торговельну марку № 184799 (заявка m201304500): банк 3/4; 34; зч; эч; эу; зу
*184799 m201304500
Свідоцтво торговельну марку № 184797 (заявка m201304498): 34; зч; банк 3/4; приватний банкінг; эу; эч; зу
*184797 m201304498
Свідоцтво торговельну марку № 184796 (заявка m201304497): 3/4; 34; эу; эч; зч; зу
*184796 m201304497