Свідоцтво на торговельну марку № 292070 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292070 (заявка m201901952): draft
(111)
Номер свідоцтва
292070
(210)
Номер заявки
m201901952
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.01.2029
(220)
Дата подання заявки
29.01.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

ВМ КОРПОРЕЙШН (VM Corporation);
1, Мапп Стрііт, 3-рд Флоо, Беліз Сіті, Беліз (1 Марр Street, 3-rd Floor, Belize City, Belize) (BZ)

(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Бондаренко Ольга Миколаївна;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Бондаренко О.М.;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Крани для розливу пінних та/або газованих напоїв металеві та складові частини до них; крани для вмістин для розливу пінних та/або газованих напоїв металеві та складові частини до них. 

Кл.11:

Апарати для охолоджування напоїв; апарати для фільтрування води, в тому числі питної; фільтри для питної води; апарати з функцією нагрівання, охолоджування та розливання напоїв; вмістища для води під тиском; апарати для створювання вихрового руху води; змійовики (частини дистилювального, нагрівального чи охолоджувального устатковання); клапани для регулювання рівня у вмістищах; апарати з функцією нагрівання, охолоджування та розливання напоїв, в тому числі пінних та/або газованих напоїв, та складові частини до них. 

Кл.20:

Крани для розливу пінних та/або газованих напоїв неметалеві та складові частини до них; крани для вмістин для розливу пінних та/або газованих напоїв неметалеві та складові частини до них. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 265874 (заявка m201824841): i tap; і тар; ітар; itap
*265874 m201824841

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 305824 (заявка m201922602): genuine miller draft
*305824 m201922602
Свідоцтво торговельну марку № 301261 (заявка m201920957): miller; genuine draft; 4 filtered for exceptional smoothness
*301261 m201920957
Свідоцтво торговельну марку № 300987 (заявка m201921686): miller; genuine draft
*300987 m201921686
Свідоцтво торговельну марку № 300988 (заявка m201921689): miller; genuine; draft
*300988 m201921689
Свідоцтво торговельну марку № 298120 (заявка m201914648): obolon; premium extra brew; premium delicate taste; delicate refreshing taste; cool draft at 10c; холодний розлив за температури 10с; м'який освіжаючий смак; мякий освіжаючий смак; м'який смак
*298120 m201914648
Свідоцтво торговельну марку № 298121 (заявка m201914650): obolon; premium extra brew; delicate refreshing taste; cool draft at 10c; холодний розлив за температури 10с; м'який освіжаючий смак; мякий освіжаючий смак
*298121 m201914650
Свідоцтво торговельну марку № 293208 (заявка m201909280): miller genuine draft
*293208 m201909280
Свідоцтво торговельну марку № 287799 (заявка m201902229): obolon premium extra brew; delicate refreshing taste; delicate taste; cool draft at 10c; м'який освіжаючий смак; холодний розлив за температури 10с; м'який смак; мякий смак; 100% солоду
*287799 m201902229
Свідоцтво торговельну марку № 284769 (заявка m201821531): obolon premium draft
*284769 m201821531