Свідоцтво на торговельну марку № 265874 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 265874 (заявка m201824841): i tap; і тар; ітар; itap
(111)
Номер свідоцтва
265874
(210)
Номер заявки
m201824841
(151)
Дата реєстрації знака
10.10.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.10.2028
(220)
Дата подання заявки
23.10.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.10.2019, бюл. № 19/2019
(731)
Заявники

ВМ КОРПОРЕЙШН (VM Corporatin);
1 Мапп Стрііт, 3-рд Флоо, Беліз Сіті, Беліз (1 Mapp Street, 3-rd Floor, Belize City, Belize) (BZ)

(732)
Власники
(740)
Довірена особа

Бондаренко Ольга Миколаївна;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Бондаренко О.М.;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Барила металеві; бочки металеві; вироби металеві дрібні; вмістища металеві; труби металеві; затискачі металеві для кабелів і труб; з'єднувальні деталі для труб металеві; каністри металеві; клапани металеві, крім частин машин; крани для бочок металеві; кришки металеві для вмістин; кришки металеві для пляшок; муфти для труб металеві; напірні труби металеві; патрубки металеві; пробки металеві; резервуари металеві; трубчасті конструкції металеві; фітинги металеві; крани для вмістин для розливу пінних та/або газованих напоїв металеві та складові частини для них; крани для розливу пінних та/або газованих напоїв металеві та складові частини для них. 

Кл.7:

Розливальні машини; апарати для подавання пива під тиском; насоси для пива; деталі для розливальних машин, апаратів для подавання пива під тиском, насосів для пива; регулювальні, розподільні та запобіжні пристрої (частини машин для розливання пінних та/або газованих напоїв); фільтрувальні машини; фільтри-картриджі для фільтрувальних машин; фільтри (частини фільтрувальних машин). 

Кл.11:

Апарати для охолоджування напоїв; апарати для фільтрування води, в тому числі питної води; фільтри для питної води; апарати з функцією нагрівання, охолоджування та розливання напоїв, в тому числі пінних та/або газованих напоїв; вмістища для води під тиском; водовирувальні апарати; змійовики (частини дистилювального, нагрівального чи охолоджувального устатковання); клапани для регулювання рівня у вмістищах; деталі апаратів з функцією нагрівання, охолоджування та розливання пінних та/або газованих напоїв. 

Кл.20:

Крани для вмістин для розливу пінних та/або газованих напоїв неметалеві та складові частини для них; крани для розливу пінних та/або газованих напоїв неметалеві та складові частини для них; крани для бочок неметалеві. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 292070 (заявка m201901952): draft
*292070 m201901952