Свідоцтво на знак № 53989 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 53989 (заявка 20031213697): бренд-консалтинг

53989

20031213697

31.12.2013

15.09.2005

30.12.2013

30.12.2003

15.09.2005, бюл. № 9/2005

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 115, 03115 (UA)

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 115, 03115 (UA)

Черепов Леонід Володимирович

АПП «Веполь», Черепов Л. В.;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Аудіо-, відео-, кіно- і телепродукція; аудіокасети; СD-диски, DVD-диски; записові диски; відеокасети; видання електронні (завантажні); відеоекрани; дискети; диски магнітні і оптичні; електронні оповіщальні дошки; звукозаписові і записові диски; звукозаписові носії; звукозаписові плівки; комп'ютерні програми записані; компакт-диски; магнітні і оптичні носії інформації; механічні вивіски 

Кл.16:

Вивіски і таблички паперові або картонні; торбинки і пакети паперові, целофанові або пластмасові для пакування; опаковання паперове або картонне; друкована продукція; альбоми; альманахи; атласи; бланки; брошури; буклети; відривні календарі; візитки; видання друковані; видання друковані періодичні; вимпели паперові; газети; герби (паперові печатки); графічні друковані роботи; графічні зображення; друкарська продукція; довідники; етикетки, що належать до 16 класу; журнали; інформаційні збірники і бюлетені; календарі; календарі-довідники; картинки; карти; картки; каталоги; книги; листівки; малюнки; малюнки перевідні; наклейки, що належать до 16 класу; об'яви; обгортки; печатки; підставки паперові; плакати; плани; поштові листівки; посібники; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники; реєстри; рекламні друковані видання; рекламна друкована продукція; фотожурнали; фотографії; штампи; формуляри; ярлики, що належать до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; аналізування собівартості; брендінг; бренд-досліджування; бухгалтерський облік; визначання громадської думки; влаштовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; демонстрування товарів; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове досліджування; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; ділове експертне оцінювання; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; інвестиційний менеджмент; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консалтингові послуги; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо брендінгу; консультування щодо бухгалтерського обліку; маркетингові послуги; маркетингові досліджування щодо брендінгу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; обробляння текстів; оформляння вітрин; влаштовування та проводіння різноманітних рекламних акцій для споживачів, PR-акцій, промо-акцій, медіа-акцій; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо зв'язків з громадськістю; консультування за телефоном з питань рекламування, бізнесу, керування справами, закуповування і продажу різноманітних товарів; послуги щодо виводіння бренда на ринок; послуги щодо перепозиціювання або репозиціювання бренда; проводіння масштабних рекламних акцій; просування і розкручування торгових марок; проводіння опитування споживачів щодо торгових марок; публікування рекламних текстів; публікування медіа-матеріалів, що сприяють просуванню брендів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розробляння програм щодо просування бренду; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє споживачам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна; доброчинство фінансове; експертування податкове; послуги щодо залучення іноземних інвестицій; збирання коштів до добродійного фонду; збирання пожертв; інформування і консультування фінансове; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; керування нерухомим майном; клірингові послуги; консультування щодо страхування; митне посередництво; надавання позики на виплат; надавання фінансових позик; наймання (орендування) офісів, контор, приміщень; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); послуги у поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво біржове; страхове посередництво; створювання взаємних фондів; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове оцінювання бренду; консультування за телефоном з питань фінансів, страхування, нерухомості, інвестування 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування виставок (культурних і навчальних); видавання книжок (видавництва); видавничі послуги; влаштовування лотерей; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, форумів, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій, свят, банкетів, балів, фуршетів, ток-шоу, шоу-акцій, благодійних акцій; готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дозвілля; дозвілля і навчання в клубах; забави; записування на відеоплівки; знімання відеострічок, відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг; майстер-класи; навчання індивідуальне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) відеофільмів; облаштовування дозвілля; планування зустрічей (дозвільних); публікування текстів, крім рекламних; підготування, перепідготування і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; підготування та проводіння різноманітних конкурсів і фестивалів; послуги перекладачів; послуги щодо цифрового зображання; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; служба новин; створювання видовищ; телевізійні і радіопередачі розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі; консультування за телефоном з питань освіти, виховування, забезпечування навчання, дозвілля, влаштовування і проводіння конференцій, семінарів, брифінгів для преси, презентацій та інших подібних заходів 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування і досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; вивчання технічних проектів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; веб-дизайн; дизайнерські послуги; експертування; забезпечування охорони авторських прав; інжиніринг; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування правниче; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів і веб-сторінок для інших; пошуки і розробляння нових товарів, в тому числі послуги щодо розробляння нових знаків для товарів і послуг, торговельних (торгових) марок, брендів, фірмового стилю, шрифту, кольорової гами; розміщування комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; стилізований промисловий дизайн; консультування за телефоном з правничих питань 

Схожі торговельні марки