Свідоцтво на знак № 87632

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 87632 (заявка m200616212): анатомия бренда

87632

m200616212

11.02.2008

17.10.2016

17.10.2006

11.02.2008, бюл. № 3/2008

Перція Валентин Матвійович;
Вул. Ф. Пушиної, 8, кв. 233, м. Київ, 115, 03115 (UA)

Черепов Леонід Володимирович, АПП "Веполь"

АПП «ВЕПОЛЬ», Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

 

Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади і інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники; аудіо- і відеопродукція; аудіовізуальні навчальні засоби; видання електронні (завантажні); видання на магнітних і оптичних носіях інформації; відеокасети; дискети; диски магнітні і оптичні; CD-диски, DVD-диски, CD-R- і DVD-R-диски; електроні інформаційно-довідкові видання (завантажні); електронні оповіщальні дошки; електронні етикетки до товарів; записові диски; засоби обробляння інформації та комп'ютери; звукозаписові диски; звукозаписові носії; інтернет-видання (завантажні); інтерфейси (до комп'ютерів); інтерфейси для мережі інтернет; картки кодові магнітні; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); компакт-диски (аудіо-відео); компакт-диски (зчитна пам'ять); магнітні носії інформації; механічні вивіски; оптичні вироби; оптичні носії інформації; перемикальні щити; програми комп'ютерних ігор; телекомунікаційне обладдя 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; альбоми; атласи; альманахи; брошури; буклети; вивіски і таблички паперові або картонні; видання друковані; вимпели паперові; відривні календарі; вітальні листівки; газети; газети та журнали з вкладками DVD; графічні друковані роботи; графічні зображення; довідники; друковані бізнес видання; друковані видання періодичні; журнали; збірники; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; картинки; картки; каталоги; книги; листівки друковані; малюнки; малюнки перевідні; об'яви; обгортки; плакати; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; путівники; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; торбинки та пакети паперові, целофанові або пластмасові для пакування; опаковання паперове або картонне; фотожурнали; штампи 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; банерна реклама в мережі інтернет; послуги щодо брендінгу; бренд-досліджування; вивчання ринку; визначання громадської думки; влаштовування виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій і кампаній, опитувань, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, шоу, презентацій; демонстрування товарів; ділове консультування; ділове розвідування; ділове експертне оцінювання; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; ділове інформування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; консультування щодо брендінгу; маркетингові послуги; маркетингові досліджування щодо брендінгу; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо просування і розкручування торговельних марок; послуги щодо виведення бренда на ринок; послуги щодо перепозиціювання або репозиціювання бренда; послуги щодо розробляння зовнішньої та світлової реклами і рекламоносіїв; послуги спеціалістів з брендінгу і рекламних агентств щодо вибору і розробляння корпоративного стилю компаній, фірмового стилю, нових торговельних марок, брендів, корпоративних бланків, візиток, конвертів, логотипів, шрифту, кольорової гамми; проведення опитувань споживачів щодо торговельних марок; професійні послуги щодо безпосередньої допомоги у керуванні та роботі торговельних підприємств; публікування рекламних текстів, що сприяють просуванню брендів; радіорекламування; реклама поштою; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; фото-, аудіо- і відеореклама; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавання книжок (видавництва); видавничі послуги; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, тренінгів, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій, концертів, свят, балів, вечірок, благодійних акцій, конкурсів, фестивалів, розважальних шоу, ювілеїв, урочистостей; влаштовування лотерей; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння змагань (спортивних, навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних передач; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дозвілля (забави); заочні курси; записування на відеоплівки; знімання відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг; майстер-класи; монтування відеострічок; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) видовищних декорацій; наймання (прокат) аудіо- і відеозаписів; наймання (прокат) відеофільмів; облаштовування дозвілля; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; послуги сценаристів; послуги фотостудій; послуги студій записування; послуги щодо цифрового зображання; проведення культурно-масових, музичних, інформаційно-освітніх і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, газет та журналів в комп'ютерних мережах; розважання (послуги артистів); служба новин; створювання видовищ; створювання відеопрезентацій; телевізійні і радіопередачі музичні, навчальні, інформаційно-освітні та розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; архітектурне консультування; архітектурне та будівельне проектування; архітектурне макетування; вивчання технічних проектів; встановлювання і технічне супроводжування комп'ютерних програм; веб-дизайн; відеодизайн; графічний дизайн; дизайнерські послуги; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн іміджевої продукції; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; забезпечування охорони авторських прав; комп'ютерне програмування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); комплексне правове супроводжування господарської діяльності; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне; консультування щодо комп'ютерної техніки і комп'ютерних програм; ліцензування інтелектуальної власності; наймання (прокат) комп'ютерів та комп'ютерної техніки; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; образотворче оформляння; обслуговування програмного статку комп'ютерів; обслуговування та створювання веб-сторінок і веб-сайтів для інших; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; послуги щодо судового процесу; послуги адвокатів; послуги експертів; послуги художників; пошуки і розробляння нових товарів; послуги дизайнерів щодо розробляння корпоративного стилю компаній, фірмового стилю, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифту, кольорової гамми; правниче досліджування; послуги щодо складання, експертизи і правового супроводжування договорів і контрактів; розміщування і підтримка комп'ютерних веб-сайтів і веб-сторінок; стилізований промисловий дизайн