Свідоцтво на торговельну марку № 219319 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 219319 (заявка m201511238): чернігів клімат
(111)
Номер свідоцтва
219319
(210)
Номер заявки
m201511238
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.07.2025
(220)
Дата подання заявки
15.07.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2016, бюл. № 22/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; фіолетовий; червоний;

(731)
Заявники

Гуменюк Андрій Юрійович;
Вул. Д. Ібаррурі, 80, кв. 129, м. Чернігів, 14000 (UA)

(732)
Власники

Гуменюк Андрій Юрійович;
Вул. Д. Ібаррурі, 80, кв. 129, м. Чернігів, 14000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гуменюк Андрій Юрійович;
Вул. Д. Ібаррурі, 80, кв. 129, м. Чернігів, 14000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; менеджмент у сфері бізнесу; адміністративна діяльність у сфері бізнесу; офісна служба; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи 

Кл.37:

Будівництво; встановлювання обладнання; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання 

Інші торговельні марки цього власника