Свідоцтво на торговельну марку № 209747 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 209747 (заявка m201500267): klimatik
(111)
Номер свідоцтва
209747
(210)
Номер заявки
m201500267
(151)
Дата реєстрації знака
10.03.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.01.2025
(220)
Дата подання заявки
15.01.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.03.2016, бюл. № 5/2016
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

фіолетовий; зелений; блакитний; помаранчевий;

(731)
Заявники

Гуменюк Андрій Юрійович;
Вул. Д. Ібаррурі, 80, кв. 129, м. Чернігів, 14000 (UA)

(732)
Власники

Гуменюк Андрій Юрійович;
Вул. Д. Ібаррурі, 80, кв. 129, м. Чернігів, 14000 (UA)

(750)
Адреса для листування

Гуменюк Андрій Юрійович;
Вул. Д. Ібаррурі, 80, кв. 129, м. Чернігів, 14000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби; водогрійні апарати; сушарки (десикатори); апарати для дезодорування повітря; апарати для іонування повітря або води; апарати для сушіння рук в умивальнях; водоочищальні апарати і машини; холодильні апарати і машини; сушильні апарати і устатковання; морозильні; апарати сушильні; розширні посудини до устатковання центрального опалювання; бойлери; вентилятори (кондиціювання повітря); вентилятори (частини кондиціювального устатковання); вентилятори електричні особисті; водонагрівачі; нагрівачі повітря; харчові витяжники кухонні; калорифери; холодильні камери; коминки хатні; сонячні термальні колектори (нагрівання); кондиціонери; газові котли; опалювальні котли; насоси теплові; холодильні пристрої і устатковання; парогенератори, крім деталей машин; водоцідильні (водофільтрувальні) апарати; апарати і машини для очищання повітря; холодильні прилади і устатковання; опалювальні апарати електричні; апарати гарячого повітря; опалювальні апарати на твердому, рідкому або газовому паливі; запобіжні пристрої до водяних або газових апаратів та трубопроводів; регулівні та запобіжні пристрої до газового устатковання; регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів; регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання; регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів; радіатори (обігрівальні); радіатори центрального опалювання; накривки до радіаторів; радіатори електричні; труби опалювальних котлів; теплообмінники, крім деталей машин; устатковання для кондиціювання повітря; кондиціонери до транспортних засобів; устатковання для проціджування (фільтрування) повітря; холодильне устатковання для води; водоочищальне устатковання; вентиляційне (кондиціювальне) устатковання і апарати; холодильне устатковання і машини; опалювальне устатковання; опалювальне устатковання (водяне); водопостачальне устатковання; устатковання для охолоджування повітря; фільтри (цідила) для кондиціювання повітря 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; орендування рекламного місця; виписування рахунків; демонстрування товарів; інформування щодо підприємницької діяльності; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; адміністративне обробляння замовлень на купівлю 

Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 252513 (заявка m201707191): klimat prof servis
*252513 m201707191
Свідоцтво торговельну марку № 250904 (заявка m201808173): klimat-s; klimat s
*250904 m201808173
Свідоцтво торговельну марку № 161790 (заявка m201209064): e-klimat; е
*161790 m201209064
Свідоцтво торговельну марку № 250637 (заявка m201703668): klima hit
*250637 m201703668
Свідоцтво торговельну марку № 204215 (заявка m201410530): klima hitze; hergestellt fur herz
*204215 m201410530
KLIMATEX
Kampmann. Genau mein Klima.