Свідоцтво на торговельну марку № 23941 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 23941 (заявка 99082776): vist
(111)
Номер свідоцтва
23941
(210)
Номер заявки
99082776
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
05.08.2019
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2002
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
16.06.2009
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.08.2009
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
04.08.2019
(220)
Дата подання заявки
04.08.1999
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2002, бюл. № 3/2002
(526)
Вилучення з охорони окремих елементів знака
TM
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ВІСТ";
Вул. Я. Самарського, ###, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ВІСТ";
Вул. Я. Самарського, ###, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(750)
Адреса для листування

ТзОВ фірма "ВІСТ";
Вул. Я. Самарського, ###, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Диски (накопичувачі на жорстких дисках); дистанційне мережеве обладнання; комп'ютери та корпуси комп'ютерів; копіювальні апарати (сканери); плати (зінтегровані схеми); магнітні диски та дискети; комутаційні панелі (з'єднувальні); передавачі електронних сигналів (монітори); з'єднувачі електричні; модеми; обладнання для дистанційного керування комп'ютерами; електронна мікропроцесорна апаратура для керування дистанційними сигналами. 

Кл.35:

Публікування рекламних аркушів та брошур; вивчання ринку попиту; демонстрування товарів; досліджування ділове; інформування комерційне; оформляння вітрин на виставках; розсилання поштою рекламних матеріалів; наймання інформаційних табло та щитів; розміщування афіш поза приміщеннями; розповсюджування зразків комп'ютерної техніки для стимулювання її продажу; розповсюджування рекламних об'яв; менеджмент щодо реклами; менеджмент щодо радіореклами; радіорекламування; складання текстів рекламної хроніки; експортно-імпортні операції; ділове оцінювання; публікування рекламних текстів; множення документів; аналізування собівартості комп'ютерної техніки; ділові довідки; статистичне інформування; послуги щодо складання звітів; консультативні служби щодо реалізації комп'ютерної техніки; керування справами щодо розробляння планів та проектів на перспективу; послуги, що належать до 35 класу щодо керування комерційними справами; експертування на ділову успішність; сприяння продажеві комп'ютерної техніки. 

Кл.42:

Влаштовування офіційних зустрічей та презентацій; наймання (здача в оренду) комп'ютерів та периферійної техніки; наймання приміщень на збори; консультування фахове, крім підприємництва. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 298042 (заявка m201909428): vist hand tools
*298042 m201909428
Свідоцтво торговельну марку № 285826 (заявка m201825484): vist
*285826 m201825484
Свідоцтво торговельну марку № 251531 (заявка m201700611): vi. st.; vist; hand made
*251531 m201700611
Свідоцтво торговельну марку № 72244 (заявка m200506215): vist
*72244 m200506215
Свідоцтво торговельну марку № 51526 (заявка 2003066927): vist
*51526 2003066927
Свідоцтво торговельну марку № 14445 (заявка 95123369): vist
*14445 95123369
Свідоцтво торговельну марку № 8462 (заявка 93073667): спаринг віст sparing vist
*8462 93073667
Свідоцтво торговельну марку № 339999 (заявка m202126755): marlboro; vista; micro purple; less smell; premium; recessed filter
*339999 m202126755