Свідоцтво на торговельну марку № 57720 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 57720 (заявка 2003067113): department; western union
(111)
Номер свідоцтва
57720
(210)
Номер заявки
2003067113
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
28.06.2013
(151)
Дата реєстрації знака
16.01.2006
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.06.2013
(220)
Дата подання заявки
27.06.2003
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
16.01.2006, бюл. № 1/2006
(731)
Заявники

Русских Валерій Олександрович;
Вул. Островського, 9, кв. 126, м. Київ, 35, 03035 (UA)

(732)
Власники

Русских Валерій Олександрович;
Вул. Островського, 9, кв. 126, м. Київ, 35, 03035 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Авраменко В. І.;
А/с 81, м. Київ, 205, 04205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні та рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове інформування; консультування щодо штату працівників; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; розповсюджування рекламних матеріалів; рекламування через комп'ютерну мережу 

Кл.39:

Екскурсії туристські (оглядання пам'яток); посередництво у перевозінні; влаштовування подорожей; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння подорожей 

Кл.41:

Влаштовування виставок (культурних і навчальних); навчання; освіта 

Інші торговельні марки цього власника