Свідоцтво на торговельну марку № 75453 fbПоширити

* Свідоцтво діє

Не приймайте важливих рішень, виходячи виключно з інформації з нашого сайту. За потреби отримайте консультацію спеціаліста у сфері інтелектуальної власності.

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 75453 (заявка m200509761): st. nicholas; foundation
(111)
Номер свідоцтва
75453
(210)
Номер заявки
m200509761
(151)
Дата реєстрації знака
25.04.2007
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.02.2016
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
26.08.2015
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
26.08.2025
(220)
Дата подання заявки
26.08.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.04.2007, бюл. № 5/2007
(731)
Заявники

Русских Валерій Олександрович;
Вул. Островського, 9, кв. 126, м. Київ, 35, 03035 (UA)

(732)
Власники

Русских Валерій Олександрович;
Вул. Володимирська, 71, кв. 56, м. Київ, 01033 (UA)

(740)
Довірена особа

Авраменко В. І.;
А/с 81, м. Київ, 04205

(750)
Адреса для листування

Авраменко В. І.;
А/с 81, м. Київ, 205, 04205 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу 

Інші торговельні марки цього власника