Свідоцтво на торговельну марку № 304942 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304942 (заявка m201927125): горішня брама
(111)
Номер свідоцтва
304942
(210)
Номер заявки
m201927125
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.09.2029
(220)
Дата подання заявки
27.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; жовтий; синій;

(731)
Заявники

Топал Людмила Миколаївна;
Вул. Новосодівська, 21, кв. 53, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84101 (UA)

(732)
Власники

Топал Людмила Миколаївна;
Вул. Новосодівська, 21, кв. 53, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84101 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 118, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; демонстрування товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; маркетинг цільовий; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги щодо оптового продажу продуктів харчування, в тому числі: прянощів, приправ, безалкогольних та алкогольних напоїв, тютюнових виробів; послуги щодо роздрібного продажу продуктів харчування, в тому числі: прянощів, приправ, безалкогольних та алкогольних напоїв, тютюнових виробів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 304940 (заявка m201927108): модрич сіль; m
*304940 m201927108