Свідоцтво на торговельну марку № 304940 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304940 (заявка m201927108): модрич сіль; m
(111)
Номер свідоцтва
304940
(210)
Номер заявки
m201927108
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.09.2029
(220)
Дата подання заявки
27.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; блакитний; зелений;

(731)
Заявники

Топал Людмила Миколаївна;
Вул. Новосодівська, 21, кв. 53, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84101 (UA)

(732)
Власники

Топал Людмила Миколаївна;
Вул. Новосодівська, 21, кв. 53, м. Слов'янськ, Донецька обл., 84101 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Кравчук Анна Борисівна;
А/с 118, м. Київ, 01030 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Сіль; селерова сіль; сіль для консервування харчових продуктів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 304942 (заявка m201927125): горішня брама
*304942 m201927125