Заявка на знак № m201011954 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201011954: agro animal show; агро енімал шоу

m201011954

02.08.2010

Іванов Володимир Андрійович;
 (UA)

Дроздович Олег Сергійович

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи,; а саме агентства комерційного інформування,; адміністративне обробляння замовлень на купівлю,; аналізування собівартості,; артисти-виконавці (керування справами -),; аукціонний продаж,; бухгалтерський облік,; вивчання ринку,; визначання громадської думки,; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників,; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби,; відповідачі телефонні (послуги -) для відсутніх абонентів,; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби,; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби,; газети (передплачування -) [посередництво],; готелі (керування справами в -),; громадська думка (визначання -),; демонстрування товарів,; ділове досліджування,; ділове інформування,; ділове оцінювання,; ділове розвідування,; ділові довідки,; довідки ділові,; документи (множення -),; допомога в керуванні справами,; досліджування ділове,; досліджування ділове,; досліджування ринкове,; економічне прогнозування,; експертування на ділову успішність,; замовлення на купівлю (адміністративне обробляння -),; записування повідомин,; засоби комунікації (представлення продуктів через -),; з метою роздрібного продажу,; збирання інформації до комп'ютерних баз даних,; збирання статистичних даних,; звіти про стан рахунків (складання -),; зв'язок з громадськістю (послуги щодо -),; зразки імпортно-експортні агентства (розповсюджування -),; імпортно-експортні агентства,; інвойсування,; інформування ділове,; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -),; керування (допомога у комерційному або промисловому -),; керування (дорадча допомога в діловому -),; керування (Комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших,; керування комп'ютерними файлами,; керування справами (допомога в -),; керування справами (консультування щодо -),; керування справами (поради щодо налагоджування і -),; керування справами артистів-виконавців,; керування справами в готелях,; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів],; комерційне або промислове керування (допомога у -),; комерційне інформування (Агентства -),; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших,; комплектування штату працівників,; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до -),; комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації -),; консультації для споживачів (комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів],; консультування фахове щодо підприємництва,; Консультування щодо налагоджування справ,; консультування щодо штату працівників,; ліс [дерево] на пні (оцінювання -),; ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування -),; манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві,; машинописні роботи,; множення документів,; написання рекламних текстів,; обробляння (адміністративне -) замовлень на купівлю,; обробляння текстів,; огляд преси (послуги щодо -),; оновлювання,; коригування та удосконалювання рекламних матеріалів,; оформляння вітрин,; оцінювання вовни,; оцінювання ділове,; оцінювання лісу [дерева] на пні,; перевіряння рахунків [аудит],; передплачування газет [посередництво],; передплачування телекомунікаційних послуг для інших,; перенаймання приміщень,; підприємництво (фахове консультування щодо -),; платіжні документи (готування -),; податкові декларації (складання -),; послуги з порівнювання цін,; послуги з розміщування рекламних матеріалів,; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога],; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам],; послуги секретарів,; послуги стенографістів,; пошук спонсорів,; працевлаштовування (служби -),; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу,; прогнозування економічне,; промислове керування (допомога у комерційному або -),; психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників,; публікування рекламних текстів,; радіорекламування,; реклама поштою,; реклами (наймання [орендування] місця на -),; рекламний час на засобах інформування (наймання -),; рекламні агентства,; рекламні матеріали (наймання [прокат] -),; рекламні матеріали (оновлювання,; коригування та удосконалювання -),; рекламні матеріали (розповсюджування -),; рекламні смуги (готування -),; рекламні тексти (написання -),; рекламні тексти (публікування -),; рекламування,; рекламування через комп'ютерну мережу,; розвідування ділове,; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою -),; розклеювання афіш,; об'яв,; розміщування об'яв поза приміщеннями,; розповсюджування зразків,; розповсюджування рекламних матеріалів,; розсилання поштою рекламних матеріалів,; собівартість (аналізування -),; споживачі (комерційна інформація і консультації для -) [центри підтримки споживачів],; сприяння продажеві [посередництво],; стан рахунків (складання звітів про -),; статистичні дані (збирання -),; текст (обробляння -),; тексти (написання рекламних -),; телевізійне рекламування,; телекомунікаційні послуги (передплачування -) для інших,; телефонні відповідачі (послуги -) для відсутніх абонентів,; торговельні автомати (наймання [прокат] -),; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних,; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -),; фотокопіювання,; штат,; працівників (комплектування -),; штат працівників (консультування щодо -),; шукання відомостей [інформації,; даних] в комп'ютерних файлах для інших,; ярмарки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів, а саме академії (навчання в -); атестування [освіта]; атракціони (парки -); аудіоапаратура (наймання [прокат] -); бібліотеки (видавання книжок із -); бібліотеки перемісні (послуги -); видавання книжок [видавництва]; видавання книжок із бібліотек; видовища (створювання -); видовищні декорації (наймання [прокат] -); викладання; вистави (презентації -); виставки (влаштовування [культурних і навчальних] -); виховування; виховування (інформування щодо -); виховування в дошкільних закладах; відеокамери (наймання [прокат] -); відеомагнітофони (наймання [прокат] -); відеоплівки (записування на -); відеострічки (монтування -); відеофільми (наймання [прокат] -); відеофільми (створювання -); влаштовування балів; влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; влаштовування виставок [культурних і навчальних]; влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштовування лотерей; влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; гольф (забезпечування необхідним для -); готування радіо- і телевізійних программ; декорації видовищні (наймання [прокат] -); декорації театральні (наймання [прокат] -); дискотеки [сховища звукозаписових дисків] (послуги -); дозвілля (інформування щодо -); дозвілля [забави, розваги]; дозвілля, ігри (забезпечування приміщенням для -); дошкільні заклади (виховування в -); дресирування тварин; дублювання; електронні настільні видавничі засоби (готування публікацій за допомогою -); забави [дозвілля, розваги]; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; звіринці [зоопарки]; звукозаписувачі (наймання [прокат] -); з'їзди (влаштовування і проводіння -); змагання (влаштовування -) [навчальних або дозвільних]; змагання (влаштовування спортивних -); зустрічі [дозвілля] (планування -); ігри на гроші (послуги щодо -); ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; казино (обслуговування -); каліграфічні послуги; караоке-послуги; кінопроектори і приладдя (наймання [прокат] -); кіностудії; кінотеатри (обслуговування -); кінофільми [фільми] (наймання [прокат] -); клуби (дозвілля і навчання в -); клуби здоров'я (обслуговування -); книжки (видавання -) [видавництва]; колоквіуми (влаштовування і проводіння -); конкурси краси (влаштовування -); конференції (влаштовування і проводіння -); концерти (влаштовування і проводіння -); лотереї (влаштовування -); мікрофільми (знімання -); мова жестів (перекладання з мови і на -); моделі для художників (надавання -); монтування відеострічок; музейні послуги [презентації, виставки]; музичне композиціювання (послуги щодо -); мюзик-холи; навчання; навчання індивідуальне; навчання практичне; навчання релігійне [духовне]; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; нічні клуби; новини (служба -); обладдя для стадіонів (наймання [прокат] -); обладдя для стадіонів (наймання [прокат] -); облаштовування дозвілля; орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; оркестри (послуги -); освіта; освітлювальна апаратура для театрів та телестудій (наймання [прокат] -); пансіони, школи-інтернати; парки атракціонів; перекладання з мови і на мову жестів; перекладачі (послуги -); перемісні бібліотеки (послуги -); підводне споряддя (наймання [прокат] -); планування зустрічей [дозвільних]; попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; практичне навчання; практичні семінари (влаштовування і провадження навчання на -); презентації вистав; приймачі (наймання [прокат] радіо- і телевізійних -); професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; радіо- і телевізійні приймачі (наймання [прокат] -); радіо- і телевізійні програми (готування -); радіопередачі розважальні; релігійне [духовне] навчання; розваги (інформування щодо -); розваги [дозвілля, забави]; розважання [послуги артистів]; семінари (влаштовування і проводіння -); симпозіуми (влаштовування і проводіння -); служба новин; спортивне споряддя (наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; спортивні змагання (хронометраж -); спортивні табори (послуги -); споряддя підводне (наймання [прокат] -); споряддя спортивне (наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; стадіонне обладдя (наймання [прокат] -); створювання видовищ; створювання відеофільмів; студії записування (послуги -); субтитрування; сценаристи (послуги -); табори відпочинку (влаштовування розваг у -); табори спортивні (послуги -); табори спортивні (послуги -); тварини (дресирування -); театральні вистави; театральні декорації (наймання [прокат] -); театральні каси [розваги]; тексти (написання -), крім рекламних; театральні каси [розваги]; тексти (написання -), крім рекламних; тексти (публікування -), крім рекламних; тексти (публікування -), крім рекламних; телевізійні передачі розважальні; телевізійні приймачі (наймання [прокат] радіо- і -); телевізійні програми (готування радіо- і -); тенісні корти (наймання [прокат] -); фізичне виховування; фільми (створювання -); фільми [кінофільми] (найманя) [прокат] -); фотографування; фоторепортажі; хронометраж спортивних змагань; цирки; цифрове зображання (послуги щодо -) 

Схожі торговельні марки