Заявка на знак № m201300546 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201300546: ресторан експо

m201300546

15.01.2013

Іванов Володимир Андрійович;
 (UA)

Дроздович Олег Сергiйович

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, а саме Агентства комерційного Інформування; Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Артисти-виконавці (керування справами -); Аукціонний продаж; Бухгалтерський облік; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; Виставки (Влаштовування-) на комерційні або рекламні потреби; Відповідачі телефонні (Послуги -) для відсутніх абонентів; Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Газети (Передплачування-) [посередництво]; Готелі (Керування справами в -); Громадська думка (Визначання -); Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Довідки ділові; Документи (Множення-); Допомога в керуванні справами; Досліджування ділове; Досліджування ринкове; Економічне прогнозування; Експертування на ділову успішність; Замовлення на купівлю (Адміністративне обробляння -); Записування повідомин; Засоби комунікації (Представляння продуктів через -), з метою роздрібного продажу; Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; Збирання статистичних даних; Звіти про стан рахунків (Складання -); Зв'язки з громадськістю (Послуги щодо -); Зразки (Розповсюджування -); Імпортно-експортні агентства; Інвойсування; Інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; Інформування ділове; Канцелярські машини і обладдя (Наймання [прокат] -); Керування (Допомога у комерційному або промисловому -); Керування (Дорадча допомога в діловому -); Керування (Комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших; Керування комп'ютерними файлами; Керування справами (Допомога в-); Керування справами (Консультування щодо -); Керування справами (Поради щодо налагоджування і -); Керування справами артистів-виконавців; Керування справами в готелях; Керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; Комерційна Інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; Комерційне або промислове керування (Допомога у-); Комерційне інформування (Агентства -); Комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; Комплектування штату працівників; Комп'ютерні бази даних (Збирання інформації до -); Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] інформації-); Консультації для споживачів (Комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів]; Консультування фахове щодо підприємництва; Консультування щодо налагоджування справ; Консультування щодо штату працівників; Ліцензування товарів і послуг для інших (Комерційне керування-); Макетування реклами; Манекенники (Послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; Маркетинг; Машинописні роботи; Множення документів; Написання рекламних текстів вробляння (Адміністративне -) замовлень на купівлю; Обробляння текстів; Огляд преси (Послуги щодо-); Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів формляння вітрин; Оцінювання ділове; Перевіряння рахунків [аудит] ередплачування газет [посередництво]; Передплачування телекомунікаційних послуг для інших; Підприємництво (Фахове консультування щодо -); Платіжні документи (Готування -); Податкові декларації (Складання -); Показ мод на рекламні потреби (Влаштовування-); Послуги з порівнювання цін; Послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; Послуги з розміщування рекламних матеріалів; Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; Послуги секретарів; Послуги стенографістів; Послуги щодо переміщування підприємств (релокація); Послуги щодо фотокопіювання; Пошук спонсорів; Працевлаштовування (Служби -); Представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; Прогнозування економічне; Промислове керування (Допомога у комерційному або-); Психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; Публікування рекламних текстів; Радіорекламування; Реклама поштою; Реклами (Наймання [орендування] місця на-); Рекламний час на засобах інформування (Наймання-); Рекламні агентства; Рекламні матеріали (Наймання [прокат] -); Рекламні матеріали (Оновлювання, коригування та удосконалювання -); Рекламні матеріали (Розповсюджування -); Рекламні смуги (Готування -); Рекламні тексти (Написання -); Рекламні тексти (Публікування -); Рекламні фільми (Створювання-); Рекламування; Розвідування ділове; Роздрібний продаж (Представляння продуктів через засоби комунікації з метою-); Розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; Розповсюджування зразків; Розповсюджування рекламних матеріалів; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Собівартість (Аналізування-); Споживачі (Комерційна інформація І консультації для -) [центри підтримки споживачів]; Сприяння продажеві [посередництво]; Стан рахунків (Складання звітів про-); Статистичні дані (Збирання-); Текст (Обробляння-); Тексти (Написання рекламних-); Телевізійне рекламування; Телекомунікаційні послуги (Передплачування -) для інших; Телемаркетинг; Телефонні відповідачі (Послуги -) для відсутніх абонентів; Торговельні автомати (Наймання [прокат] -); Упорядковування [систематизування] Інформації комп'ютерних баз даних; Фотокопіювальна техніка (Наймання [прокат] -); Штат працівників (Комплектування -); Штат працівників (Консультування щодо -); Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; Ярмарки (Влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних І культурних заходів, а саме Академії (Навчання в -); Атестування [освіта]; Атракціони (Парки -); Аудіоапаратура (Наймання [прокат] -); Бібліотеки (Видавання книжок із -); Бібліотеки перемісні (Послуги -); Видавання книжок [видавництва]; Видавання книжок із бібліотек; Видовища (Створювання -); Видовищні декорації (Наймання [прокат] -); Викладання; Вистави (Презентації-); Виставки (Влаштовування [культурних і навчальних] -); Виховування; Виховування (Інформування щодо-); Виховування в дошкільних закладах; Відеокамери (Наймання [прокат] -); Відеомагнітофони (Наймання [прокат] -); Відеоплівки (Записування на-); Відеострічки (Монтування -); Відеофільми (Наймання [прокат] -); Відеофільми (Створювання -); Влаштовування балів; Влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; Влаштовування виставок [культурних і навчальних]; Влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; Влаштовування і проводіння з'їздів; Влаштовування і проводіння колоквіумів; Влаштовування і проводіння конференцій; Влаштовування і проводіння концертів; Влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; Влаштовування і проводіння семінарів; Влаштовування і проводіння симпозіумів; Влаштовування конкурсів краси; Влаштовування лотерей; Влаштовування спортивних змагань; Гімнастичне навчання; Гольф (Забезпечування необхідним для -); Готування радіо- і телевізійних програм; Декорації видовищні (Наймання [прокат] -); Декорації театральні (Наймання [прокат] -); Диск-жокей (Послуги -); Дискотеки (Послуги -); Дозвілля (Інформування щодо -); Дозвілля [забави, розваги]; Дозвілля, ігри (Забезпечування приміщенням для -); Дошкільні заклади (Виховування в -); Дресирування тварин; Дублювання; Електронні настільні видавничі засоби (Готування публікацій за допомогою-); Забави [дозвілля, розваги]; Забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; Забезпечування спортивним устаткованням; Заочні курси; Звіринці [зоопарки] (Послуги -); Звукозаписувачі (Наймання [прокат] -); 3'їзди (Влаштовування і проводіння -); Змагання (Влаштовування спортивних -); Змагання (Влаштовування -) [навчальних або дозвільних]; Зустрічі [дозвілля] (Планування -); Іграшки (Наймання [прокат] -); Ігри на гроші (Послуги щодо-); Ігрове обладнання (Наймання [прокат] -); Ігрові послуги через комп'ютерні мережі; Інструктори, репетитори (Послуги -) [навчання]; Інформування щодо виховування; Інформування щодо дозвілля; Інформування щодо розваг; Казино [азартні ігри] (Послуги -); Каліграфічні послуги; Караоке-послуги; Кінозали (Послуги-) [демонстрування кінофільмів]; Кінопроектори і приладдя (Наймання [прокат] -); Кіностудії; Кінофільми [фільми] (Наймання [прокат] -); Клуби (Дозвілля і навчання в -); Клуби спортивно-оздоровчі (Послуги -); Книжки (Видавання -) [видавництва]; Колоквіуми (Влаштовування і проводіння -); Конкурси краси (Влаштовування -); Конференції (Влаштовування і проводіння -); Концерти (Влаштовування І проводіння -); Лотереї (Влаштовування -); Макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; Мікрофільмування; Мова жестів (Перекладання з мови і на -); Моделі для художників (Надавання-); Монтування відеострічок; Музейні послуги [презентації, виставки]; Музичне композиціювання (Послуги щодо -); Музичні твори (Створювання -); Мюзик-холи; Навчання практичне; Навчання релігійне [духовне]; Навчання, зокрема індивідуальне; Надавання незавантажних мережних електронних публікацій; Написання текстів, крім рекламних; Нічні клуби; Новини (Служба -); Обладдя для стадіонів (Наймання [прокат] -); Облаштовування дозвілля; Орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; Оркестри (Послуги -); Освітлювальна апаратура для театрів та телестудій (Наймання [прокат] -); Пансіони, школи-інтернати; Парки атракціонів; Перекладання з мови і на мову жестів; Перекладання усне (Послуги з -); Перекладачі (Послуги -); Перемісні бібліотеки (Послуги -); Перепідготовляння професійне; Підводне споряддя (Наймання [прокат] -); Планування зустрічей [дозвільних]; Покази мод з розважальною метою (Влаштовування -); Попереднє замовляння місць на видовища; Послуги персональних тренерів [фітнес]; Практичне навчання; Практичні семінари (Влаштовування і проводіння навчання на -); Презентації вистав; Приймачі (Наймання [прокат] радіо- і телевізійних-); Проводіння фітнес-класів; Професійне орієнтування [поради щодо освіти і навчання]; Публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; Публікування текстів, крім рекламних; Радіо- і телевізійні приймачі (Наймання [прокат] -); Радіо- І телевізійні програми (Готування -); Радіопередачі розважальні; Релігійне [духовне] навчання; Розваги (Інформування щодо-); Розваги [дозвілля, забави]; Розважання [послуги артистів]; Семінари (Влаштовування і проводіння -); Симпозіуми (Влаштовування і проводіння -); Служба новин; Спортивне споряддя (Наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; Спортивні змагання (Хронометраж-); Спортивні майданчики (Наймання [прокат] -); Спортивні табори (Послуги -); Споряддя підводне (Наймання [прокат] -); Споряддя спортивне (Наймання [прокат] -), крім транспортних засобів; Стадіонне обладдя (Наймання [прокат] -); Створювання видовищ; Створювання відеофільмів; Студії записування (Послуги-); Субтитрування; Сценаристи (Послуги -); Табори відпочинку (Влаштовування розваг у -); Табори спортивні (Послуги -); Тварини (Дресирування-); Театральні вистави; Театральні декорації (Наймання [прокат] -); Театральні каси [розваги] (Послуги -); Тексти (Написання -), крім рекламних; Тексти (Публікування -), крім рекламних; Телевізійні передачі розважальні; Телевізійні приймачі (Наймання [прокат] радіо- і -); Телевізійні програми (Готування радіо- і -); Тенісні корти (Наймання [прокат] -); Фізичне виховування; Фільми (Створювання -), крім рекламних роликів; Фільми [кінофільми] (Наймання [прокат] -); Фітнес-класи (Проводіння -); ФотографуванняФоторепортажі; Хронометраж спортивних змагань; Цирки 

Схожі торговельні марки