Заявка на знак № m201317409 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № m201317409: cko; cok; сок; ско
(210)
Номер заявки
m201317409
(220)
Дата подання заявки
25.09.2013
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СОЦІАЛЬНА КРАЇНА» (UA)

(740)
Довірена особа

Севериненко Вадим Андрійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Агентства друку новин; мовлення телевізійне; мовлення кабельне телевізійне; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); інформування з питань дистанційного зв'язку; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги провайдерів з забезпечування доступу до інтернету; забезпечування телекомунікаційного підключення до інтернету; передавання повідомин; передавання повідомин і зображень з використанням комп'ютера; передавання термінових оголошень; передавання телеграм; пошта електронна; прокат апаратури для передавання повідомин; прокат модемів; прокат обладнання для телекомунікаційного зв'язку; прокат телефонних апаратів; прокат факсимільних апаратів; радіомовлення; зв'язок волоконно-оптичний; зв'язок радіотелефонний; зв'язок з використанням комп'ютерних терміналів; зв'язок супутниковий; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; зв'язок факсимільний; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); послуги щодо телеконференцій в мережі інтернет; послуги абонентської телеграфної служби; послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 193703 (заявка m201317407): cok; сок; ско; cko
*193703 m201317407