Свідоцтво на знак № 193703 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 193703 (заявка m201317407): cok; сок; ско; cko
(111)
Номер свідоцтва
193703
(210)
Номер заявки
m201317407
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2014
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
25.09.2023
(220)
Дата подання заявки
25.09.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2014, бюл. № 22/2014
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; темно-синій; зелений;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СОЦІАЛЬНА КРАЇНА»;
Вул. Банкова, 2 Б, м. Київ, 01601 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СОЦІАЛЬНА КРАЇНА»;
Вул. Банкова, 2 Б, м. Київ, 01601 (UA)

(740)
Довірена особа

Севериненко Вадим Андрійович;
Вул. Банкова, 2 Б, м. Київ, 01601

(750)
Адреса для листування

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СОЦІАЛЬНА КРАЇНА», Севериненко В. А.;
Вул. Банкова, 2 Б, м. Київ, 01601 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.38:

Агентства друку новин; мовлення телевізійне; мовлення кабельне телевізійне; послуги щодо електронних оповіщальних дощок (телекомунікаційні послуги); інформування з питань дистанційного зв'язку; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; послуги провайдерів з забезпечування доступу до інтернету; забезпечування телекомунікаційного підключення до інтернету; передавання повідомин; передавання повідомин і зображень з використанням комп'ютера; передавання термінових оголошень; передавання телеграм; пошта електронна; прокат апаратури для передавання повідомин; прокат модемів; прокат обладнання для телекомунікаційного зв'язку; прокат телефонних апаратів; прокат факсимільних апаратів; радіомовлення; зв'язок волоконно-оптичний; зв'язок радіотелефонний; зв'язок з використанням комп'ютерних терміналів; зв'язок супутниковий; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; зв'язок факсимільний; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); послуги щодо телеконференцій в мережі інтернет; послуги абонентської телеграфної служби; послуги з надавання телеграфного зв'язку; послуги з надавання телефонного зв'язку 

Інші торговельні марки цього власника