Заявка на торговельну марку № m201208339 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201208339: квартал 95
(210)
Номер заявки
m201208339
(220)
Дата подання заявки
17.05.2012
(731)
Заявники

Зеленський Володимир Олександрович;
###, вул. Землячки, буд. ###, кв. ###, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Іонушас Сергій Костянтинович;
А/с 84, м. Київ-133, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; аперитиви неалкогольні; арахісове молоко [неалкогольний напій]; безалкогольні напої; безалкогольні напої на основі меду; безалкогольні фруктові екстракти; безалкогольні фруктові напої; виготовляння газованих напоїв (порошки для -); виготовляння газованих напоїв (таблетки для -); виноградне сусло; вода зельтерська; вода літієва; води [напої]; води столові; газовані води; газовані води (складники для виготовляння -); есенції для виготовляння напоїв; зельтерська вода; ізотонічні напої; імбирне пиво; квас [безалкогольний напій]; коктейлі неалкогольні; лимонади; лікери (складники для виготовляння -); літієва вода; мигдалеве молоко [напій]; мінеральні води (складники для виготовляння -); мінеральні води [напої]; молоко арахісове [неалкогольний напій]; молоко мигдалеве [напій]; молочна сироватка (напої з -); напої (складники для виготовляння -); напої безалкогольні; напої безалкогольні на основі алое вера; напої з молочної сироватки; напої на основі меду (безалкогольні-); нектар фруктовий неалкогольний; овочеві соки [напої]; оршад [напій]; пивне сусло; пиво; порошки для виготовляння газованих напоїв; сарсапарель [безалкогольний напій]; сиропи до напоїв; сиропи на лимонади; смузі [напої на основі фруктових або овочевих сумішей]; содова вода; соки фруктові; солодове пиво; солодове сусло; столові води; сусла; таблетки для виготовляння газованих напоїв; томатний сік [напій]; фруктовий нектар неалкогольний; фруктові екстракти неалкогольні; фруктові напої неалкогольні; фруктові соки; хміль (екстракти -) для виготовляння пива; шербети [напої]; яблучний сік 

Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); алкогольні напої, крім пива; аперитиви *; арак [рисовий алкогольний напій]; бренді; вина; віскі; ганусова [анісова] горілка [настоянка]; ганусовий [анісовий] лікер; гідромель [медівка]; горілка; горілка вишнева; грушевий сидр; джин [ялівцева горілка]; коктейлі *; кюрасо [лікер]; лікери; медівка [гідромель]; м'ятні настоянки; напої алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; напої алкогольні перегінні; напої алкогольні, крім пива; напої алкогольні, що містять фрукти; настоянки гіркі; перегінні алкогольні напої; пікети [вино з виноградних вичавків]; рисовий спирт; ром; саке [рисова горілка]; сидри; спирт рисовий; спиртні напої; спиртові екстракти; спиртові есенції; травлення (алкогольні напої, що сприяють -); фрукти (алкогольні напої, що містять -); фруктові екстракти спиртові 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами -); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги -) для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування -) [посередництво]; готелі (керування справами в -); громадська думка (визначання -); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; документи (множення -); допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування па ділову успішність; замовлення на купівлю (адміністративне обробляння -); записування повідомим; засоби комунікації (представляння продуктів через -), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання -); зв'язки з громадськістю (послуги щодо -); зразки (розповсюджування -); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; інформування лілове; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -) *; керування (допомога у комерційному або промисловому -); керування (дорадча допомога в діловому -); керування (комерційне -) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (допомога в -); керування справами (консультування щодо -); керування справами (поради щодо налагоджування і -); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у-); комерційне інформування (агентства-); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до-); комп'ютерні бази даних (упорядковування (систематизування] інформації-); консультації для споживачів (комерційна інформація і -) [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування -); макетування реклами; манекенники (послуги -) для рекламування або сприяння продажеві; маркетинг; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння (адміністративне -) замовлень на купівлю; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо -); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання ділове; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; підприємництво (фахове консультування щодо-); платіжні документи (готування-); податкові декларації (складання-); показ мод на рекламні потреби (влаштовування -); послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги секретарів; послуги стенографістів; послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби -); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або -); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на-); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалювання -); рекламні матеріали (розповсюджування -); рекламні смуги (готування -); рекламні тексти (написання -); рекламні тексти (публікування -); рекламні фільми (створювання -); рекламування; розвідування ділове; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою -); розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; собівартість (аналізування -); споживачі (комерційна інформація і консультації для -) [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про-); статистичні дані (збирання-); текст (обробляння-); тексти (написання рекламних-); телевізійне рекламування; телекомунікаційні послуги (передплачування -) для інших; телемаркетинг; телефонні відповідачі (послуги -) для відсутніх абонентів; торговельні автомати (наймання [прокат] -); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -): штат працівників (комплектування-); штат працівників (консультування щодо-); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; ярмарки (влаштовування -) на комерційні або рекламні потреби 

Кл.38:

Зв'язок; абонентський телеграфний зв'язок; агентства новин [інформаційні агентства]; апаратура для посилання повідомин (наймання [прокат] -); далекий зв'язок [телекомунікація] (інформування щодо-); доступ до світової комп'ютерної мережі (надавання -); електронна пошта; електронні оповіщальні дошки (послуги щодо-) [телекомунікаційні послуги]; зв'язок [телекомунікації] (наймання [прокат] апаратури для -); зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок телеграфний; зв'язок телефонний; інформування щодо далекого зв'язку [телекомунікації]; кабельне телевізійне мовлення; комп'ютерне передавання повідомнії і зображень; комп'ютерні термінали (зв'язок за допомогою-); мовлення бездротове; мовлення кабельне телевізійне; мовлення телевізійне; модеми (наймання [прокат] -); надавання доступу до баз даних; надавання доступу до чатів [форумів для дискусій] в інтернеті; надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку]; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання повідомим; передавання повідомим і зображень комп'ютерне; передавання телеграм; передавання факсимільне; передавання цифрових файлів; посилання повідомин (наймання [прокат] апаратури для -); послуги голосової пошти; послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; пошта електронна; радіомовлення; радіотелефонний зв'язок; супутниковий зв'язок; телевізійне мовлення; телеграми (передавання -); телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телекомунікаційний зв'язок (надавання -) із світовою комп'ютерною мережею; телеконференції (послуги щодо-); телефони (наймання [прокат] -); телефонний зв'язок; телефонні послуги; факсимільна апаратура (наймання [прокат] -); факсимільне передавання; час доступу до глобальних комп'ютерних мереж (надавання -); чати [форуми для дискусій] в інтернеті (надавання доступу до -) 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом; бази туристські; бари (послуги -); будинки для самотніх людей похилого віку; будинки перемісні (наймання [прокат] -) *; готелі; готелі (попереднє замовляння місць в-); житло (замовляння [бронювання] тимчасового-); житло тимчасове (наймання [орендування] -); житлові агентства [готелі, пансіонати]; замовляння [бронювання] тимчасового житла; їдальні; кав'ярні, кафе; кафетерії; кухонне обладая (наймання [прокат] -); мотелі; наймання [прокат] кухонного обладдя; намети (наймання [прокат]-); пансіонати; пансіонати (замовляння місць в-); пансіони для тварин; перемісні будинки (наймання [прокат]-)*; послуги таборів туристських; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; приміщення на збори (наймання [орендування] -); ресторани; ресторани самообслуговування; роздавальні пристрої [диспенсери] для питної води (наймання [прокат] -); самообслуговування (ресторани -); самотні люди похилого віку (будинки для -); стільці, столи, скатерки, скляний посуд (наймання [прокат] -); табори відпочинку (надавання приміщень в -); табори туристські (послуги -); тварини (пансіони для -); тимчасове житло (наймання [орендування] -); туристські бази; шинки чи буфети [заклади швидкого і повсякчасного обслуговування]; ясла дитячі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 239711 (заявка m201616377): студия квартал 95
*239711 m201616377
Свідоцтво торговельну марку № 239712 (заявка m201616378): квартал 95
*239712 m201616378
Свідоцтво торговельну марку № 180339 (заявка m201208341): студія квартал 95
*180339 m201208341
Свідоцтво торговельну марку № 176058 (заявка m201211793): квартал 95
*176058 m201211793
Свідоцтво торговельну марку № 176486 (заявка m201218704): студия квартал 95
*176486 m201218704
Свідоцтво торговельну марку № 129978 (заявка m200912278): імперія-с 95й квартал; c
*129978 m200912278
Свідоцтво торговельну марку № 126370 (заявка m200908189): 95 квартал
*126370 m200908189