Заявка на торговельну марку № m201311187 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201311187: хочу в...
(210)
Номер заявки
m201311187
(220)
Дата подання заявки
26.06.2013
(731)
Заявники

Зеленський Володимир Олександрович;
Просп. Героїв Сталінграда, ###, корп. ###, кв. ###, м. Київ, 04021 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Іонушас Сергій Костянтинович;
А/с 84, м. Київ, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; Агентства комерційного інформування; Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; Аналізування собівартості; Артисти-виконавці (Керування справами); Аукціонний продаж; Бухгалтерський облік; Вивчання ринку; Визначання громадської думки; Випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; Виставки (Влаштовування) на комерційні або рекламні потреби; Відповідачі телефонні (Послуги) для відсутніх абонентів; Влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; Газети (Передплачування) [посередництво]; Готелі (Керування справами в); Демонстрування товарів; Ділове досліджування; Ділове інформування; Ділове оцінювання; Ділове розвідування; Ділові довідки; Документи (Множення); Допомога в керуванні справами; Досліджування ринкове; Економічне прогнозування; Експертування на ділову успішність; Записування повідомин; Засоби комунікації (Представляйня продуктів через), з метою роздрібного продажу; Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; Збирання статистичних даних; Зв'язки з громадськістю (Послуги щодо); Звіти про стан рахунків (Складання); Зразки (Розповсюджування); Імпортно-експортні агентства; Інвойсування; Інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; Канцелярські машини і обладдя (Наймання [прокат]) *; Керування (Допомога у комерційному або промисловому); Керування (Дорадча допомога в діловому); Керування (Комерційне) ліцензуванням товарів і послуг для інших; Керування комп'ютерними файлами; Керування справами (Консультування щодо); Керування справами (Поради щодо налагоджування і); Керування справами у спорті [менеджмент спортивний]; Комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; Комп'ютерні бази даних (Упорядковування [систематизування] інформації); Комплектування штату працівників; Консультування фахове щодо підприємництва; Консультування щодо налагоджування справ; Консультування щодо штату працівників; Макетування реклами; Манекенники (Послуги) для рекламування або сприяння продажеві; Маркетинг; Машинописні роботи; Написання рекламних текстів; Обробляння текстів; Огляд преси (Послуги щодо); Оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; Оформляння вітрин; Перевіряння рахунків [аудит]; Передплачування телекомунікаційних послуг для інших; Платіжні документи (Готування); Податкові декларації (Складання); Показ мод на рекламні потреби (Влаштовування); Послуги з порівнювання цін; Послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; Послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; Послуги секретарів; Послуги стенографістів; Послуги щодо переміщування підприємств (релокація); Послуги щодо фотокопіювання; Пошук спонсорів; Працевлаштовування (Служби); Публікування рекламних текстів; Радіорекламування; Реклама поштою; Реклами (Наймання [орендування] місця на); Рекламний час на засобах інформування (Наймання); Рекламні агентства; Рекламні матеріали (Наймання [прокат]); Рекламні матеріали (Розповсюджування); Рекламні смуги (Готування); Рекламні фільми (Створювання); Рекламування; Розклеювання [розміщування] афіш, об'яв; Розсилання поштою рекламних матеріалів; Розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти,; купувати ці товари та замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари та надавані послуги; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у супермаркетах, гіпермаркетах, універмагах, магазинах роздрібної торгівлі, торгових центрах; Сприяння продажеві [посередництво]; Телевізійне рекламування; Телемаркетинг; Торговельні автомати (Наймання [прокат]); Фотокопіювальна техніка (Наймання [прокат]); Шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.38:

Зв'язок; Абонентський телеграфний зв'язок; Агентства новин [інформаційні агентства]; Апаратура для посилання повідомин (Наймання [прокат]); Далекий зв'язок [телекомунікація] (Інформування щодо); Доступ до світової комп'ютерної мережі (Надавання); Електронна пошта; Електронні оповіщальні дошки (Послуги щодо) [телекомунікаційні послуги]; Зв'язок [телекомунікації] (Наймання [прокат] апаратури для); Зв'язок за допомогою волоконних оптичних мереж; Зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; Зв'язок телеграфний; Зв'язок телефонний; Кабельне телевізійне мовлення; Комп'ютерне передавання повідомин і зображень; Мовлення бездротове; Мовлення телевізійне; Модеми (Наймання [прокат]); Надавання доступу до баз даних; Надавання доступу до чатів [форумів для дискусій] в інтернеті; Надавання телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів; Надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж; Пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку]; Передавання вітальних листівок он-лайн; Передавання повідомин; Передавання телеграм; Передавання факсимільне; Передавання цифрових файлів; Послуги голосової пошти; Послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування; Радіомовлення; Радіотелефонний зв'язок; Супутниковий зв'язок; Телеграфні послуги; Телекомунікаційний зв'язок (Надавання) із світовою комп'ютерною мережею; Телеконференції (Послуги щодо); Телефони (Наймання [прокат]); Телефонні послуги; Факсимільна апаратура (Наймання [прокат]) 

Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; Автобуси (Наймання [прокат]); Автобусне перевозіння; Автомобілі (Наймання [прокат]); Автомобілі (Паркування); Автомобілі перегонові (Наймання [прокат]); Автомобільне перевозіння; Автостоянки (Наймання [орендування] місць на); Баржеве перевозіння; Буксирування; Буксирування пошкоджених транспортних засобів; Вагони залізничні (Наймання [прокат]); Вантажі (Перевозіння суднами); Вантажі (Послуги щодо експедування [відправляння]); Влаштовування подорожей; Влаштовування подорожей морських; Водії (Послуги); Водіння транспортних засобів; Водне перевозіння; Водно-прогулянковий транспорт (Послуги); Водолазні дзвони (Наймання [прокат]); Водолазні костюми (Наймання [прокат]); Водопостачання; Водорозподіляння; Газети (Доставляння); Гаражі (Наймання [орендування]); Доставляння квітів; Доставляння повідомин; Доставляння посилок; Доставляння товарів; Доставляння товарів поштою на замову; Екскурсії туристські [оглядання пам'яток]; Електророзподіляння; Енергорозподіляння; Завантажувально- розвантажувальні роботи; Залізничне перевозіння; Запускання супутників для інших; Зберігальні вмістища (Наймання [прокат]); Зберігання (Фізичне) даних чи документів на електронних носіях; Зберігання [товарів] на складах; Зберігання [товарів] на складах (Інформування щодо); Зберігання товарів; Інвалідні візки (Наймання [прокат]); Інформування про рух транспорту; Інформування щодо перевозіння; Керування шлюзами; Коні (Наймання [прокат]); Коштовності (Перевозіння захищеним [броньованим] транспортом); Кур'єри [посланці] (Послуги) [доставляння повідомин або товарів]; Ламання криги; Літальні апарати (Наймання [прокат]); Ліхтерні послуги; Логістика транспортна; Меблі (Перевозіння); Морозильні камери (Наймання [прокат]); Морське перевозіння; Обгортання товарів; Пакування [фасування] товарів; Пасажирське перевозіння; Перевозіння; Перевозіння (Посередництво у); Перевозіння (Послуги щодо); Перевозіння вантажними автомобілями; Перевозіння возами [візками]; Перевозіння і звалювання непотребу [сміття]; Перевозіння подорожувальників; Переносіння вантажу; Повітряне перевозіння; Подорожі (Попереднє замовляння); Подорожувальники (Супроводжування); Попереднє замовляння місць для подорожей; Попереднє замовляння транспортних засобів; Поромне перевозіння; Посередництво в морському перевозінні; Посередництво у фрахтуванні; Послуги з розливання в пляшки; Рефрижератори (Наймання [прокат]); Річкове перевозіння; Розвантажування вантажів; Рятувальні операції [перевозіння]; Рятування майна (Послуги щодо); Рятування на воді; Рятування суден; Санітарне перевозіння; Склади (Наймання [орендування]); Стоянки для транспортних засобів укриті (Наймання [орендування]); Судна (Знімання з мілин); Судна (Фрахтування [наймання]) для перевозіння вантажів; Сховища для човнів; Таксі (Послуги); Трамвайне перевозіння; Транспортні засоби (Наймання [прокат]); Транспортні засоби пасажирські залізничні (Наймання [прокат]); Трубопроводне переміщування; Франкування пошти; Човни (Наймання [прокат]) 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; Академії (Навчання в); Атестування [освіта]; Атракціони (Парки); Аудіоапаратура (Наймання [прокат]); Бібліотеки (Видавання книжок із); Бібліотеки перемісні (Послуги); Видавання книжок [видавництва]; Видовища (Створювання); Видовищні декорації (Наймання [прокат]); Викладання; Вистави (Презентації); Виставки (Влаштовування [культурних і навчальних]); Виховування (Інформування щодо); Виховування в дошкільних закладах; Відеокамери (Наймання [прокат]); Відеомагнітофони (Наймання [прокат]); Відеоплівки (Записування на); Відеострічки (Монтування); Відеофільми (Наймання [прокат]); Відеофільми (Створювання); Влаштовування балів; Влаштовування видовищ [послуги імпресаріо]; Влаштовування змагань [навчальних або дозвільних]; Влаштовування і проводіння з'їздів; Влаштовування і проводіння колоквіумів; Влаштовування і проводіння конференцій; Влаштовування і проводіння концертів; Влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; Влаштовування і проводіння семінарів; Влаштовування і проводіння симпозіумів; Влаштовування конкурсів краси; Влаштовування лотерей; Влаштовування спортивних змагань; Гімнастичне навчання; Гольф (Забезпечування необхідним для); Готування радіо- і телевізійних програм; Декорації театральні (Наймання [прокат]); Диск-жокей (Послуги); Дискотеки (Послуги); Дозвілля (Інформування щодо); Дозвілля [забави, розваги]; Дозвілля, ігри (Забезпечування приміщенням для); Дресирування тварин; Дублювання; Електронні настільні видавничі засоби (Готування публікацій за допомогою); Забезпечування спортивним устаткованням; Заочні курси; Звіринці [зоопарки] (Послуги); Звукозаписувачі (Наймання [прокат]); Зустрічі [дозвілля] (Планування); Іграшки (Наймання [прокат]); Ігри на гроші (Послуги щодо); Ігрове обладнання (Наймання [прокат]); Ігрові послуги через комп'ютерні мережі; Інструктори, репетитори (Послуги) [навчання]; Інформування щодо розваг; Казино [азартні ігри] (Послуги); Каліграфічні послуги; Караоке-послуги; Кінозали (Послуги) [демонстрування кінофільмів]; Кінопроектори і приладдя (Наймання [прокат]); Кіностудії; Кінофільми [фільми] (Наймання [прокат]); Клуби (Дозвілля і навчання в); Клуби спортивно-оздоровчі (Послуги); Макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; Мікрофільмування; Мова жестів (Перекладання з мови і на); Моделі для художників (Надавання); Музейні послуги [презентації, виставки]; Музичне композиціювання (Послуги щодо); Музичні твори (Створювання); Мюзик-холи; Навчання практичне; Навчання релігійне [духовне]; Надавання незавантажних мережних електронних публікацій; Написання текстів, крім рекламних; Нічні клуби; Новини (Служба); Обладдя для стадіонів (Наймання [прокат]); Облаштовування дозвілля; Орієнтування професійне [поради щодо освіти і навчання]; Оркестри (Послуги); Освітлювальна апаратура для театрів та телестудій (Наймання [прокат]); Пансіони, школи-інтернати; Перекладання усне (Послуги з); Перекладачі (Послуги); Перепідготовляння професійне; Підводне споряддя (Наймання [прокат]); Покази мод з розважальною метою (Влаштовування); Попереднє замовляння місць на видовища; Послуги персональних тренерів [фітнес]; Приймачі (Наймання [прокат] радіо- і телевізійних); Проводіння фітнес-класів; Публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; Публікування текстів, крім рекламних; Радіопередачі розважальні; Розважання [послуги артистів]; Спортивне споряддя (Наймання [прокат]), крім транспортних засобів; Спортивні змагання (Хронометраж); Спортивні майданчики (Наймання [прокат]); Спортивні табори (Послуги); Студії записування (Послуги); Субтитрування; Сценаристи (Послуги); Табори відпочинку (Влаштовування розваг у); Театральні вистави; Театральні каси [розваги] (Послуги); Телевізійні передачі розважальні; Тенісні корти (Наймання [прокат]); Фізичне виховування; Фільми (Створювання), крім рекламних роликів; Фотографування; Фоторепортажі; Цирки 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки