Заявка на знак № m201007609 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201007609: ра; euro-pa; europa

m201007609

18.05.2010

Чуб Максим Олексійович;
 (UA)

Мигас Ольга Петрівна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі:; Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами -); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування-); на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги-); для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування-); [посередництво]; готелі (керування справами в-); громадська думка (визначання-); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; (множення-); допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; на купівлю (адміністративне обробляння-); записування повідомин; засоби комунікації (представляння продуктів через-), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'їотершїх баз даних; збирання статистичних даних; звіти про етап рахуіисів (складання-); зв'язок з громадськістю (послуги щодо-); зразки (розповсюджування-); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат]-); керування (допомога у комерційному або промисловому-); керування (дорадча допомога в діловому-); керування (комерційне-); ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами справами (допомога в-); керування справами (консультування щодо-); керування справами (поради щодо налагоджування і -); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у-); комерційне інформування (агентства-); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до-); комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації-); консультації для споживачів (комерційна інформація і-); [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліс [дерево] на пні (оцінювання-); ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування-); манекенники (послуги-); для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння (адміністративне-); замовлень на купівлю; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо-); оновлювання, коригування та; удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання ділове; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; приміщень; підприємництво (фахове консультування щодо -); платіжні документи (готування-); податкові декларації (складання-); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послугисекретарівпошук спонсоров; працевлаштовування (служби-); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або -); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат]-); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалювання-); рекламні матеріали (розповсюджування-); рекламні смуги (готування; рекламні тексти (написання-); рекламні тексти (публікування-); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою -); розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалі; собівартість (аналізування-); споживачі (комерційна інформація і консультації для-); [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про-); статистичні дані (збирання -); текст (обробляння-); тексти (написання рекламних-); телевізійне рекламування; телекомунікаційні послуги (передплачування -); для інших; телефонні відповідачі (послуги-); для відсутніх абонентів; торговельні автомати (наймання [прокат]-); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат]-); фотокопіювання; штат працівників (комплектування -); штат працівників (консультування щодо-); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; ярмарки (влаштовування -); на комерційні або рекламні потреби 

Кл.39:

Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей, в тому числі:; Автобусне перевозіння; автомобілі (наймання [прокат] -); автомобілі (паркування -); автомобілі перегонові (наймання [прокат] -); автомобільне перевозіння; автостоянки (наймання [орендування] місць на -); баржеве перевозіння; броньований транспорт (перевозіння -); буксирування; буксирування транспортних засобів; вагони (наймання [прокат] -); вантажі (перевозіння суднами -); вантажі (послуги щодо експедування [відправляння] -); влаштовування подорожей; влаштовування подорожей морских; водії (послуги -); водіння транспортних засобів; водне перевозіння; водолазні дзвони (наймання [прокат] -); водолазні костюми (наймання [прокат] -); водопостачання; водорозподіляння; газети (доставляння -); гаражі (наймання [орендування] -); доставляння газет; доставляння квітів; доставляння повідомин; доставляння посилок; доставляння; товаров; доставляння товарів поштою на замову; екскурсії туристські [оглядання; пам'яток]; експедування [відправляння] вантажів (послуги щодо -); електророзподіляння; енергорозподіляння; завантажування і розвантажування; кораблів; залізничне перевозіння; запускання супутників для інших; захищений; транспорт для перевозіння коштовностей; зберігальні вмістища (наймання; [прокат] -); зберігання (фізичне -); даних чи документів на електронних носіях; зберігання [товарів] на складах; зберігання [товарів] на складах (інформування; щодо -); зберігання товарів; знімання суден з мілин; інвалідні візки (наймання; [прокат] -); інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання; [товарів] на складах; інформування щодо перевозіння; квіти (доставляння -); керування шлюзами; коні (наймання [прокат] -); коштовності (захищений; транспорт для перевозіння -); кур'єри [посланці] (послуги -); [доставляння; повідомин або товарів]; ламання криги; меблі (перевозіння -); морське; перевозіння; обгортання товаров; пакування товарів; пасажирське перевозіння; перевозіння; перевозіння (інформування щодо -); перевозіння (посередництво у -); перевозікня (послуги щодо -); перевозіння вантажними автомобилями; перевозіння возами [візками]; перевозіння і звалювання непотребу [сміття]; перевозіння меблів; перевозіння подорожувальників; переносіння вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повідомили (доставляння -); повітряне; перевозіння; подорожі (влаштовування -); подорожі (попереднє замовляння -); подорожі морські (влаштовування -); подорожувальники (перевозіння -); подорожувальники (супроводжування -); попереднє замовляння місць для; подорожей; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння; транспортних засобів; поромне перевозіння; посередництво в морському; перевозінні; посередництво у перевозінні; посередництво у фрахтуванні; посланці; [кур'єри] (послуги -); [доставляння повідомин або товарів]; проводіння суден; [лоцманські послуги]; прогулянкові човни [послуги]; рефрижератори (наймання; [прокат] -); річкове перевозіння; розвантажування вантажів; рятувальні операції; [перевозіння]; рятування майна (послуги щодо -); рятування на воді; рятування; суден; санітарне перевозіння; склади (зберігання товарів на -); склади (наймання; [орендування] -); стоянки для транспортних засобів укриті (наймання; [орендування] -); судна (знімання з мілин -); судна (підіймання затонулих -); судна (фрахтування [наймання] -); для перевозіння вантажів; супроводжування; подорожувальників; сховища для човнів: таксі (послуги -); товари (доставляння -); товари (зберігання -); трамвайне перевозіння; транспортні засоби (наймання; [орендування] укритих стоянок для -); транспортні засоби (наймання [прокат] -); транспортні засоби (попереднє замовляння -); транспортні засоби пасажирські; (наймання [прокат] -); транспортування трубопроводами; трубопровідне; переміщування; франкування пошти; фрахтування (посередництво у -); фрахтування [наймання] суден для перевозіння вантажів; холодильники; (наймання [прокат] -); човни (наймання [прокат] -); човни (сховища для -); шлюзи; (керування-) 

Інші торговельні марки цього власника