Заявка на знак № m201009196 fbПоширити

Заявка на знак для товарів і послуг № m201009196: euro-pa; europa; ра

m201009196

15.06.2010

Чуб Максим Олексійович;
 (UA)

Мигас Ольга Петрівна

 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі:; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами -); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування-); на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги-); для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування-); [посередництво]; готелі (керування справами в-); громадська думка (визначання-); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; (множення-); допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; на купівлю (адміністративне обробляння-); записування повідомин; засоби комунікації (представляння продуктів через-), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання-); зв'язок з громадськістю (послуги щодо-); зразки (розповсюджування-); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; канцелярські машини і обладдя (наймання [прокат] -); керування (допомога у комерційному або промисловому-); керування (дорадча допомога в діловому-); керування (комерційне-); ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами справами (допомога в-); керування справами (консультування щодо-); керування справами (поради щодо налагоджування і -); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у-); комерційне інформування (агентства-); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до-); комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації-); консультації для споживачів (комерційна інформація і-); [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліс [дерево] на пні (оцінювання-); ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування-); манекенники (послуги-); для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння (адміністративне-); замовлень на купівлю; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо-); оновлювання, коригування та; удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання ділове; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; приміщень; підприємництво (фахове консультування щодо -); платіжні документи (готування-); податкові декларації (складання-); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів пошук спонсоров; працевлаштовування (служби-); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або -); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на -); рекламний час на засобах інформування (наймання -); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] -); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалювання-); рекламні матеріали (розповсюджування-); рекламні смуги (готування; рекламні тексти (написання-); рекламні тексти (публікування-); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою -); розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалі; собівартість (аналізування-); споживачі (комерційна інформація і консультації для-); [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про-); статистичні дані (збирання -); текст (обробляння-); тексти (написання рекламних-); телевізійне рекламування; телекомунікаційні послуги (передплачування -); для інших; телефонні відповідачі (послуги-); для відсутніх абонентів; торговельні автомати (наймання [прокат] -); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] -); фотокопіювання; штат працівників (комплектування -); штат працівників (консультування щодо-); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; ярмарки (влаштовування -); на комерційні або рекламні потреби. 

Інші торговельні марки цього власника