Заявка на торговельну марку № m200807141 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200807141: саскоукрем; cacko; ykpem; au; cu; au; ua
(210)
Номер заявки
m200807141
(220)
Дата подання заявки
14.04.2008
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; жовтий;

(731)
Заявники

Королюк Микола Іванович;
Вул. Білоцерківська, буд. ###, м. Узин, Білоцерківський район, Київська область, 09161 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Довнар-Запольського, буд. 4, оф. 2, м. Київ, 04116, Україна (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби 

Кл.17:

Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; пластмасові матеріали на виробничі потреби; пакувальні, защільнювальні, ізоляційні матеріали; неметалеві гнучкі труби 

Кл.37:

Будування; лагодження, встановлювання устатковання 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 317717 (заявка m202122419): аскоукрем; аско укрем
*317717 m202122419
Свідоцтво торговельну марку № 78852 (заявка m200514136): укрем; укр ем
*78852 m200514136
Свідоцтво торговельну марку № 196695 (заявка m201413880): ексит&гаме
*196695 m201413880
Свідоцтво торговельну марку № 64926 (заявка m200605303): аско; acko
*64926 m200605303
Свідоцтво торговельну марку № 119912 (заявка m200912428): tarel; tare l
*119912 m200912428
Свідоцтво торговельну марку № 160549 (заявка m201118386): інтернет-магазин електротехнічних товарів; elektrika
*160549 m201118386
Свідоцтво торговельну марку № 192725 (заявка m201408344): ексит&гамес
*192725 m201408344
Свідоцтво торговельну марку № 100871 (заявка m200818124): au; ua; ackoykpem; саскоукрем
*100871 m200818124
Свідоцтво торговельну марку № 207691 (заявка m201413879): exit games
*207691 m201413879
Свідоцтво торговельну марку № 149199 (заявка m201116861): електрика
*149199 m201116861
Свідоцтво торговельну марку № 149194 (заявка m201116518): електрошоп
*149194 m201116518
Свідоцтво торговельну марку № 113872 (заявка m200808763): reg
*113872 m200808763
Свідоцтво торговельну марку № 64931 (заявка m200605428): укрем; ykpem
*64931 m200605428
Свідоцтво торговельну марку № 160550 (заявка m201118390): electroshop; е
*160550 m201118390
Свідоцтво торговельну марку № 35949 (заявка 2001128295): аско; acko
*35949 2001128295
Свідоцтво торговельну марку № 92443 (заявка m200719820): аско укрем; acko; ykpem
*92443 m200719820
Свідоцтво торговельну марку № 90985 (заявка m200800765В): аско укрем; acko
*90985 m200800765В
Свідоцтво торговельну марку № 195766 (заявка m201321659): ecohome; есономе; п1; n1
*195766 m201321659