Свідоцтво на торговельну марку № 100871 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 100871 (заявка m200818124): au; ua; ackoykpem; саскоукрем
(111)
Номер свідоцтва
100871
(210)
Номер заявки
m200818124
(151)
Дата реєстрації знака
10.12.2008
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
13.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.10.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
03.10.2028
(220)
Дата подання заявки
03.10.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.12.2008, бюл. № 23/2008
(300)
Дані щодо пріоритету

m200807141; 14.04.2008; UA

(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

блакитний; жовтий;

(731)
Заявники

Королюк Микола Іванович;
Вул. Білоцерківська, ###, м. Узин, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09161 (UA)

(732)
Власники

Королюк Микола Іванович;
Вул. Білоцерківська, ###, м. Узин, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09161 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 04116

(750)
Адреса для листування

Кондратюк Ігор Вікторович;
Вул. Довнар-Запольського, 4, оф. 2, м. Київ, 04116 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання та контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та комп'ютери; вогнегасники. 

Кл.11:

Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби. 

Кл.17:

Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; пластмасові матеріали на виробничі потреби; пакувальні, защільнювальні, ізоляційні матеріали; неметалеві гнучкі труби. 

Кл.37:

Будування; лагодження, встановлювання устатковання. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 317717 (заявка m202122419): аскоукрем; аско укрем
*317717 m202122419
Свідоцтво торговельну марку № 78852 (заявка m200514136): укрем; укр ем
*78852 m200514136
Свідоцтво торговельну марку № 196695 (заявка m201413880): ексит&гаме
*196695 m201413880
Свідоцтво торговельну марку № 64926 (заявка m200605303): аско; acko
*64926 m200605303
Свідоцтво торговельну марку № 119912 (заявка m200912428): tarel; tare l
*119912 m200912428
Свідоцтво торговельну марку № 160549 (заявка m201118386): інтернет-магазин електротехнічних товарів; elektrika
*160549 m201118386
Свідоцтво торговельну марку № 192725 (заявка m201408344): ексит&гамес
*192725 m201408344
Свідоцтво торговельну марку № 207691 (заявка m201413879): exit games
*207691 m201413879
Свідоцтво торговельну марку № 149199 (заявка m201116861): електрика
*149199 m201116861
Свідоцтво торговельну марку № 149194 (заявка m201116518): електрошоп
*149194 m201116518
Свідоцтво торговельну марку № 113872 (заявка m200808763): reg
*113872 m200808763
Свідоцтво торговельну марку № 64931 (заявка m200605428): укрем; ykpem
*64931 m200605428
Свідоцтво торговельну марку № 160550 (заявка m201118390): electroshop; е
*160550 m201118390
Свідоцтво торговельну марку № 35949 (заявка 2001128295): аско; acko
*35949 2001128295
Свідоцтво торговельну марку № 92443 (заявка m200719820): аско укрем; acko; ykpem
*92443 m200719820
Свідоцтво торговельну марку № 90985 (заявка m200800765В): аско укрем; acko
*90985 m200800765В
Свідоцтво торговельну марку № 195766 (заявка m201321659): ecohome; есономе; п1; n1
*195766 m201321659