Свідоцтво на торговельну марку № 337251 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 337251 (заявка m202123759): флічголд; фліч голд
(111)
Номер свідоцтва
337251
(210)
Номер заявки
m202123759
(151)
Дата реєстрації знака
06.09.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.10.2031
(220)
Дата подання заявки
04.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
22.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
06.09.2023, бюл. № 36/2023
(731)
Заявники

СІНГЕНТА КРОП ПРОТЕКШН АГ;
Розентальштрассе 67, 4058, Базель, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

СІНГЕНТА КРОП ПРОТЕКШН АГ;
Розентальштрассе 67, 4058, Базель, Швейцарія (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фунгіциди для використання в сільському господарстві. 

Інші торговельні марки цього власника