Свідоцтво на торговельну марку № 338652 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 338652 (заявка m202124929): сімакголд; сімак голд
(111)
Номер свідоцтва
338652
(210)
Номер заявки
m202124929
(151)
Дата реєстрації знака
11.10.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
20.10.2031
(220)
Дата подання заявки
20.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
15.11.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
11.10.2023, бюл. № 41/2023
(731)
Заявники

СІНГЕНТА КРОП ПРОТЕКШН АГ;
Розентальштрассе 67, 4058, Базель, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

СІНГЕНТА КРОП ПРОТЕКШН АГ;
Розентальштрассе 67, 4058, Базель, Швейцарія (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Пахаренко і партнери»;
А/с 78, м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві. 

Кл.5:

Препарати для знищування шкідників; фунгіциди. 

Інші торговельні марки цього власника