Свідоцтво на знак № 279593 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 279593 (заявка m201817065): кантаріс; kahtapic
(111)
Номер свідоцтва
279593
(210)
Номер заявки
m201817065
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2020
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
20.07.2028
(220)
Дата подання заявки
20.07.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2020, бюл. № 14/2020
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

АСА КЕМІКАЛ ГРУП ЛІМІТЕД (ASA CHEMICAL GROUP LIMITED);
Місаулі енд Кавазоглу, 41, 2-й поверх, квартира/офіс 201В, 3016, Лімасол, Кіпр (Misiaouli & Kavazoglou, 41, 2nd floor, Flat/Office 201B, 3016, Limassol, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

АСА КЕМІКАЛ ГРУП ЛІМІТЕД (ASA CHEMICAL GROUP LIMITED);
Місаулі енд Кавазоглу, 41, 2-й поверх, квартира/офіс 201В, 3016, Лімасол, Кіпр (Misiaouli & Kavazoglou, 41, 2nd floor, Flat/Office 201B, 3016, Limassol, Cyprus) (CY)

(740)
Довірена особа

Піскова Олена Вілліївна (№ 289);
А/с № 4, м. Київ, 03186

(750)
Адреса для листування

Піскова Олена Вілліївна;
А/с 4, м. Київ, 03186 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Акарициди; альгіциди; біоциди; хімікати для лікування винограду, ураженого хворобою; гербіциди (препарати для нищення шкідливих рослин); хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; інсектициди (комахотруйники, хімікати для нищення комах); репеленти; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; хімічні препарати для лікування мілдью; препарати для захисту від молі; препарати для знищування паразитів; пестициди; протиспорові препарати; препарати для знищування слимаків; хімічні препарати для лікування філоксери; фунгіциди (протигрибкові препарати); препарати для знищування шкідливих тварин 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки