Свідоцтво на торговельну марку № 302085 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302085 (заявка m201921544): формат экстра
(111)
Номер свідоцтва
302085
(210)
Номер заявки
m201921544
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.07.2029
(220)
Дата подання заявки
17.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний;

(731)
Заявники

АСА КЕМІКАЛ ГРУП ЛІМІТЕД (ASA CHEMICAL GROUP LIMITED);
Місіаоулі енд Кавазоглоу, 41, 2-ий поверх, Квартира/Офіс 201В, 3016, Лімасол, Кіпр (Misiaouli & Kavazoglou, 41, 2nd floor, Flat/Office 201B, 3016, Limassol, Cyprus) (CY)

(732)
Власники

АСА КЕМІКАЛ ГРУП ЛІМІТЕД (ASA CHEMICAL GROUP LIMITED);
Місіаоулі енд Кавазоглоу, 41, 2-ий поверх, Квартира/Офіс 201В, 3016, Лімасол, Кіпр (Misiaouli & Kavazoglou, 41, 2nd floor, Flat/Office 201B, 3016, Limassol, Cyprus) (CY)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Патентно-правове бюро «Оцалюк та Партнери», Оцалюк В. М.;
А/с 89, м. Київ, 03037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Акарициди; бактерицидні засоби; гербіциди; препарати для знищування шкідливих рослин; інсектициди; пестициди; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; фунгіциди 

Інші торговельні марки цього власника