Заявка на торговельну марку № m201820280 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201820280: no comments
(210)
Номер заявки
m201820280
(220)
Дата подання заявки
30.08.2018
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «Близнюки Камікадзе»;
Вул. Промислова, ###, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апарати для записування, передавання або відтворювання звуку чи зображень; магнітні носії інформації, записувальні диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записувальні носії інформації; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні машини, обладдя для обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерне програмне забезпечення; пристрої для гасіння вогню; аудіовізуальні твори записані або завантажні; аудіовізуальні навчальні засоби; аудіо- і відеопродукція записана або завантажна; аудіоінтерфейси; аудіокниги; аудіо- і відеозаписи на магнітних або оптичних носіях інформації; відеофайли завантажні; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; диски магнітні і оптичні записані; екранні заставки [скринсейвери] для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні видання завантажні; електронні публікації завантажні; завантажні файли з контентом для перегляду на телевізорі або портативних пристроях; інтернет-видання завантажні; інтернет - журнали звантажні; книги електронні завантажні; компакт-диски [аудіодиски, відеодиски]; компакт-диски [зчитна пам'ять]; комп'ютерні програми [завантажне програмне забезпечення]; комп'ютерні програми записані; магніти декоративні; мелодії, картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; мультиплікаційні фільми; оптичні носії інформації; плівки експоновані; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; програмне забезпечення для портативних пристроїв; рингтони для мобільних телефонів завантажні; слайди [фотографія]; телепередачі записані або завантажні; файли зображувальні завантажні; файли музичні завантажні; фотографії завантажні 

Кл.16:

Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; клеї на канцелярські або побутові потреби; креслярські матеріали та приладдя для художників; пензлі для художників; навчальні матеріали; пластмасові листи, плівки та пакети для обгортання і пакування; друкарські шрифти, друкарські кліше; альбоми; альманахи; атласи; бібліографії друковані; бланки друковані; блокноти [канцелярські товари]; блокноти для креслення та малювання; брошури; буклети; вивіски паперові або картонні; відривні календарі; вітальні листівки; газети; географічні карти; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; дитячі книжки; довідники друковані; друкована продукція; друковані видання; друковані графічні роботи; друковані інформаційні видання; енциклопедії друковані; етикетки паперові або картонні; журнали [періодичні видання]; закладки книжкові; записники; збірники малюнків і фотографій друковані; зображення перевідні; інформаційні бюлетені; календарі; календарі-довідники; картини [малюнки] обрамлені або необрамлені; картки колекційні, крім призначених для ігор; картки; каталоги; книги; книжки-комікси; колажі, постери, ілюстрації, банери обрамовані або необрамовані; конверти [канцелярські товари]; коробки паперові або картонні; листівки друковані; листівки рекламні; малюнки; наклейки [канцелярські товари]; обкладинки [канцелярські товари]; обкладинки для паспортів; папки для документів [канцелярські товари]; періодичні видання друковані; печатки; письмове приладдя; підставки для фотографій; підручники; пісенники; плакати; полотнища з написами або зображеннями паперові; поштові листівки; поштові марки; прапори паперові; проспекти рекламні; путівники друковані; рекламні друковані видання; рекламні друковані матеріали; рекламно-сувенірна друкована продукція; розклади друковані; розмальовки друковані; сумки [пакети, торбинки] паперові або пластмасові для пакування; тематичні збірники друковані; фотогравюри; фотографії [друковані]; фотожурнали друковані; часописи друковані; штампи; штампи для запечатування; щоденники датовані та недатовані; щотижневики друковані 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудіо, відео і фото рекламування; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; банерне рекламування в мережі Інтернет; вивчання ринку; визначення громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; знімання відеоклипів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та реклами; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарок на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, кампаній, конкурсів, опитувань, майстер-класів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення піар-компаній на телебаченні, радіо, друкованих та Інтернет -засобах масового інформування та в інформагентствах; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги агентств комерційного інформування; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших [закуповування товарів та послуг для інших підприємств]; послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного продажу завантажних аудіовізуальних і музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних аудіовізуальних і музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів [рекламних щитів]; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; професійне консультування і поради щодо керування роботою торгівельних підприємств та Інтернет магазинів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє / розклеювання рекламних плакатів; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розробляння рекламних матеріалів для подальшого нанесення їх на сувеніри; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; різноманітних товарів (крім їх транспортування),; в тому числі друкованих видань,; журналів,; аудіо і відео продукції,; сувенірів,; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати цю продукцію в місцях спеціалізованого продажу,; Інтернет магазинах або за допомогою електронних засобів; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо асортименту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; що дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб- сайтів в Інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; розповсюдження зразків; розповсюдження рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій, благодійних та розважальних заходів; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 343845 (заявка m202200197): kyiv coktail weekend
*343845 m202200197
Свідоцтво торговельну марку № 333961 (заявка m202116573): ghost station
*333961 m202116573
Свідоцтво торговельну марку № 333638 (заявка m202116571): станція привид
*333638 m202116571
Свідоцтво торговельну марку № 333593 (заявка m202115409): торф
*333593 m202115409
Свідоцтво торговельну марку № 333594 (заявка m202115411): torf
*333594 m202115411
Свідоцтво торговельну марку № 307948 (заявка m201929434): близнюки камікадзе
*307948 m201929434
Свідоцтво торговельну марку № 298496 (заявка m201914157): світлий санта; canta
*298496 m201914157
Свідоцтво торговельну марку № 228209 (заявка m201524141): чорный санта
*228209 m201524141
Свідоцтво торговельну марку № 258528 (заявка m201715788): to; ot; то; от; тф; фт
*258528 m201715788
Свідоцтво торговельну марку № 256769 (заявка m201712190): білий санта
*256769 m201712190
Свідоцтво торговельну марку № 250938 (заявка m201621827): no comments
*250938 m201621827
Свідоцтво торговельну марку № 273066 (заявка m201803702): битва баров
*273066 m201803702
Свідоцтво торговельну марку № 241661 (заявка m201621828): местокоторогонет
*241661 m201621828
Свідоцтво торговельну марку № 259776 (заявка m201717201): шалена мама
*259776 m201717201
Свідоцтво торговельну марку № 256768 (заявка m201712186): дамасобачкой
*256768 m201712186
Свідоцтво торговельну марку № 277812 (заявка m201817172): cofftails
*277812 m201817172
Свідоцтво торговельну марку № 282398 (заявка m201824371): квітковий санта; cahta
*282398 m201824371
Свідоцтво торговельну марку № 248617 (заявка m201703647): склад
*248617 m201703647

Схожі торговельні марки