Свідоцтво на торговельну марку № 73110 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 73110 (заявка m200505747): no comments
(111)
Номер свідоцтва
73110
(210)
Номер заявки
m200505747
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
28.05.2015
(151)
Дата реєстрації знака
15.03.2007
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.05.2015
(220)
Дата подання заявки
27.05.2005
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.03.2007, бюл. № 3/2007
(731)
Заявники

Коновалов Віктор Миколайович;
Вул. Курська, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 03049 (UA)

(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОУ КОММЕНТС";
Вул. Кіквідзе, буд. ###, м. Київ, 01103 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон та вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для палітурних робіт; фотознімки; клейкі речовини на канцелярські та побутові потреби; приналежності для художників; пензлі; друкарські машинки та конторські приналежності (за винятком меблів); учбові матеріали та наглядні посібники (за винятком апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); шрифти; кліше друкарські. 

Кл.35:

Реклама; менеджмент у сфері бізнесу; адміністративна діяльність у сфері бізнесу; офісна служба. 

Схожі торговельні марки