Заявка на торговельну марку № m201110112 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201110112: shtayer
(210)
Номер заявки
m201110112
(220)
Дата подання заявки
29.06.2011
(731)
Заявники

Дудка Олексій Васильович;
###, вул. Кірова, буд. ###, корп. ###, кв. ###, м. Харків (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Полатай Володимир Юрійович;
А/с 9523, м. Харків, 61145 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.24:

Тканини і текстильні вироби, що не належать до інших класів; ковдри, покривала і скатерки; аеростати (тканини газонепроникні на); бавовняні тканини; байка [тканина]; білизна для домашнього господарства; білизна з візерунчастого полотна; білизна постільна льонна; білизняні тканини; більярдне сукно; бортівка; бумазея; ванні пальчата; велюр; вельвет; вимпели непаперові; вишивання (тканина з візерунками для ); візерунчасте полотно (білизна з ); вовняні тканини; волосяна тканина; ворсисті тканини на завіски, покривала тощо; газова тканина; грим (серветки для знімання ) тканинні; дамаск [візерункові тканини]; дверні запони; джерсі [тканина]; джутові тканини; домашнє господарство (білизна для ); доріжки настільні; дорожні пледи; душові фіранки текстильні чи пластикові; еластичні тканини; етикетки [налички] тканинні; збористі шпалери текстильні; знамена [прапори, стяги]; канва до гобелену або до вишивання; капелюхи (підкладки текстильні до ); ковдри; ковдри вовняні [коци, ліжники]; ковдри стебновані; ковдри стьобані; коленкор; конопляне полотно; конопляні тканини; креп [тканина]; крепон; купання (білизна для ), крім одягу; ліжкові покривала; ліжкові покривала паперові; ліжкові укривала; льонні тканини; марабу [тканина]; марля; марля полотняна на сир; матеріали текстильні; меблеві покриви пластмасові; меблеві покриви текстильні; меблеві чохли; міткаль; мішковина; молескін [тканина]; наволочки [пошивки]; накидки на подушки; налички [етикетки] тканинні; наматрацники; настільні доріжки; настільні підстілки непаперові; неткані текстильні матеріали; носовики [хусточки носові] текстильні; оббивкові тканини на меблі; оксамит [бархат]; офсетне полотно текстильне; пальчата ванні; парча; підкладки до капелюхів текстильні; підкладкові тканини; підстілки настільні непаперові; пластмасові замінники тканин; пледи дорожні; подушки (накидки на ); подушки (чохли на ); покриви меблеві пластмасові; покриви меблеві текстильні; полотно *; постільна білизна; постільна білизна льонна; пошивки [наволочки]; прапорці непаперові; прогумоване полотно, крім канцелярського; прозора тканина [зефір]; простирала [простирадла]; протимоскітні сітки; пухові ковдри [укривала]; рамі (тканини з волокна ); рушники до скляного посуду [чайні]; рушники текстильні; рядовина; савани; санітарно-гігієнічні потреби (фланель на ); серветки для знімання гриму тканинні; серветки косметичні текстильні; серветки під карафки [столова білизна]; серветки столові текстильні; серветки текстильні для знімання гриму; синельні тканини; ситець; ситотканини; ситцева тканина вибивна; сітки протимоскітні; сітчасті фіранки, завіски [тюлеві]; скатерки столові непаперові; склотканини текстильні; спальні мішки [вкладні-простирадла]; столова білизна непаперова; столові підставки непаперові; столові серветки текстильні; тафта [тканина]; теплоклейкі тканини [що їх клеять гарячими]; тик льонний; тик матрацний; тканина з візерунками для вишивання; тканини газонепроникні на аеростати; тканини з трави еспарто; тканини на взуття; тканини на прапори; тканини на текстильні потреби; тканини *; тканини, подібні до шкур тварин; трикотажні тканини; тримачі для фіранок, завісок, запон текстильні; туалетні накривки (чохли до ) тканинні; тюль; устілкова тканина до взуття; фетр *; фільтрувальні [цідильні] матеріали текстильні; фіранки, завіски, запони текстильні або пластмасові; фланель; фланель на санітарно-гігієнічні потреби; церати на полотні; цупка тканина на постілки; чайні рушники [до скляного посуду]; чохли до туалетних накривок тканинні; чохли меблеві; чохли на подушки; шевйот [тканина]; шовкові тканини; шовкові тканини на друкарські шаблони; шпалери текстильні; штучний шовк 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; артисти-виконавці (керування справами); аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування [тестування] психологічне для відбирання працівників; виставки (влаштовування ) на комерційні або рекламні потреби; відповідачі телефонні (послуги ) для відсутніх абонентів; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; газети (передплачування ) [посередництво]; готелі (керування справами в ); громадська думка (визначання ); демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; довідки ділові; документи (множення ); допомога в керуванні справами; досліджування ділове; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; замовлення на купівлю (адміністративне обробляння ); записування повідомин; засоби комунікації (представляння продуктів через ), з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; звіти про стан рахунків (складання ); зв'язок з громадськістю (послуги щодо ); зразки (розповсюджування ); імпортно-експортні агентства; інвойсування; інформування ділове; канцелярські машини і обладая (наймання; [прокат] ) *; керування (допомога у комерційному або промисловому ); керування (дорадча допомога в діловому ); керування (комерційне ) ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; керування справами (допомога в ); керування справами (консультування щодо ); керування справами (поради щодо налагоджування і ); керування справами артистів-виконавців; керування справами в готелях; комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів]; комерційне або промислове керування (допомога у ); комерційне інформування (агентства ); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комплектування штату працівників; комп'ютерні бази даних (збирання інформації до ); комп'ютерні бази даних (упорядковування [систематизування] інформації); консультації для споживачів (комерційна інформація і ) [центри підтримки споживачів]; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; ліс [дерево] на пні (оцінювання ); ліцензування товарів і послуг для інших (комерційне керування ); манекенники (послуги ) для рекламування або сприяння продажеві; машинописні роботи; множення документів; написання рекламних текстів; обробляння (адміністративне ) замовлень на купівлю; обробляння текстів; огляд преси (послуги щодо ); оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; оцінювання ділове; оцінювання лісу [дерева] на пні; перевіряння рахунків [аудит]; передплачування газет [посередництво]; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень; підприємництво (фахове консультування щодо ); платіжні документи (готування ); податкові декларації (складання ); послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога]; послуги постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам]; послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; працевлаштовування (служби ); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; прогнозування економічне; промислове керування (допомога у комерційному або ); психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; реклами (наймання [орендування] місця на ); рекламний час на засобах інформування (наймання ); рекламні агентства; рекламні матеріали (наймання [прокат] ); рекламні матеріали (оновлювання, коригування та удосконалювання ); рекламні матеріали (розповсюджування ); рекламні смуги (готування ); рекламні тексти (написання ); рекламні тексти (публікування ); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розвідування ділове; роздрібний продаж (представляння продуктів через засоби комунікації з метою ); розклеювання афіш, об'яв; розміщування об'яв поза приміщеннями; розміщування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; собівартість (аналізування ); споживачі (комерційна інформація і консультації для ) [центри підтримки споживачів]; сприяння продажеві [посередництво]; стан рахунків (складання звітів про ); статистичні дані (збирання ); текст (обробляння ); тексти (написання рекламних ); телевізійне рекламування; телекомунікаційні послуги (передплачування ) для інших; телефонні відповідачі (послуги ) для відсутніх абонентів; торговельні автомати (наймання [прокат] ); упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних; фотокопіювальна техніка (наймання [прокат] ); фотокопіювання; штат працівників (комплектування ); штат працівників (консультування щодо ); шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших; ярмарки (влаштовування ) на комерційні або рекламні потреби 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 344956 (заявка m202208243): leleka textile
*344956 m202208243
Свідоцтво торговельну марку № 125865 (заявка m200817086): leleka; textile
*125865 m200817086

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 329663 (заявка m202107057): shtayer
*329663 m202107057
Свідоцтво торговельну марку № 229287 (заявка m201523099): anna shtayer
*229287 m201523099
Свідоцтво торговельну марку № 158988 (заявка m201111957): shtayer
*158988 m201111957
Свідоцтво торговельну марку № 152734 (заявка m201101728): shtayer
*152734 m201101728
Свідоцтво торговельну марку № 82355 (заявка m200513027): stayer
*82355 m200513027
Свідоцтво торговельну марку № 73356 (заявка m200508207): stayer
*73356 m200508207
Свідоцтво торговельну марку № 72447 (заявка m200508198): stayer
*72447 m200508198
STAYER