Свідоцтво на торговельну марку № 125865 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 125865 (заявка m200817086): leleka; textile
(111)
Номер свідоцтва
125865
(210)
Номер заявки
m200817086
(151)
Дата реєстрації знака
26.07.2010
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
03.07.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.09.2018
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.09.2028
(220)
Дата подання заявки
15.09.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.07.2010, бюл. № 14/2010
(731)
Заявники

Дудка Олексій Васильович;
Вул. Кірова, ###, корпус ###, кв. ###, м. Харків, 61001 (UA)

(732)
Власники

Дудка Олексій Васильович;
Вул. Кірова, ###, корпус ###, кв. ###, м. Харків, 61001 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Іонушас Сергій Костянтинович;
А/с 84, м. Київ-133, 01133 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.20:

Подушки. 

Кл.24:

Постільна білизна; ковдри; покривала (укривала); пледи. 

Кл.35:

Сприяння продажеві (посередництво). 

Інші торговельні марки цього власника