Заявка на торговельну марку № m200700752 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200700752: ефект
(210)
Номер заявки
m200700752
(220)
Дата подання заявки
22.01.2007
(731)
Заявники
(740)
Довірена особа
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій, кампаній, опитувань, презентацій на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове інформування; ділові довідки; ділове консультування; допомога в керуванні справами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; економічне прогнозування; економіко-аналітичні послуги, пов'язані з економічним прогнозуванням, аналізом ефективності економічної діяльності та її аналітичним забезпеченням; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; імпорт-експорт різноманітних товарів; керування бізнес-проектами; керування справами інших компаній; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо бухгалтерського обліку; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; надавання допомоги в керуванні бізнес-проектами; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо розробляння бізнес-проектів і маркетингових програм; послуги щодо бізнес-планування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших) 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; агентства нерухомого майна; агентства вертання боргів; брокерські операції, пов'язані з іпотеками; випускання цінних паперів, фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування, орендування) усіх видів нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок; досліджування в галузі житлового і комерційного нерухомого майна; експертування податкове; експертне фінансове оцінювання об'єктів нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок; житлове інвестування; житлове кредитування; житлове керування; залучання іноземних інвестицій; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; зберігання цінностей; зберігання цінних паперів; зберігання у сейфах; здійснювання фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; фінансове керування інвестиційними фондами і приватними пенсійними фондами; керування інвестиціями; керування нерухомим майном; клірингові послуги; консультування щодо страхування; кредити під заставу; митне посередництво; надавання кредитів; надавання фінансових позик; надавання фінансової допомоги; наймання (орендування) житла, квартир, апартаментів, офісів, торгівельних площ, контор, приміщень і земельних ділянок (нерухомого майна); надавання фінансових послуг щодо організації приватних пенсійних фондів; надавання спонсорської та фінансової допомоги, як на території Україні, так і за її межами; надавання стипендій і фінансової підтримки; надавання цільової або нецільової фінансової допомоги; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; послуги щодо капіталовкладень; послуги у поручництві; послуги щодо ліквідування фірм фінансові; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; послуги пенсійних кас; послуги пенсійних фондів; послуги щодо опікунства; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансове оцінювання матеріальних збитків; керування активами 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), в тому числі в мережі інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, в тому числі в мережі інтернет; видавничі послуги; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, диспутів, лекцій, семінарів, тренінгів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій на культурні потреби, брифінгів для преси, "круглих столів", прийомів, дискусій, вечірок, конкурсів (навчальних або дозвільних), фестивалів, розважальних шоу, ювілеїв, урочистостей; влаштовування лотерей; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проведення змагань (спортивних, навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних передач; дозвілля; дозвілля і навчання в клубах; забезпечування приміщенням для дозвілля та ігор; заочні курси; записування на відеоплівки; знімання відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг, спорту; майстер-класи; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) аудіо- і відеозаписів; облаштовування дозвілля; обслуговування клубів здоров'я; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; презентації вистав; послуги щодо підготовки кадрів; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; проводіння культурно-масових, спортивних, інформаційно-освітніх і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, газет та журналів в комп'ютерних мережах; служба новин; створювання видовищ; створювання відеопрезентацій на культурні або навчальні потреби; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні, спортивні і розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 99623 (заявка m200700754): соціум
*99623 m200700754
Свідоцтво торговельну марку № 99622 (заявка m200700750): профіт
*99622 m200700750
Свідоцтво торговельну марку № 46809 (заявка 20031213537): володар; кредитна спілка
*46809 20031213537
Свідоцтво торговельну марку № 46811 (заявка 20031213539): tekt-ріелті; тект-ріелті
*46811 20031213539
Свідоцтво торговельну марку № 270885 (заявка m201803031): tekt; тект
*270885 m201803031

Схожі торговельні марки