Свідоцтво на торговельну марку № 99623 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 99623 (заявка m200700754): соціум
(111)
Номер свідоцтва
99623
(210)
Номер заявки
m200700754
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
23.01.2017
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2008
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
22.01.2017
(220)
Дата подання заявки
22.01.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2008, бюл. № 22/2008
(731)
Заявники

Гриб Роман Вадимович;
Вул. Старокиївська, 27, кв. 34, м. Київ, 116, 04116 (UA)

(732)
Власники

Гриб Роман Вадимович;
Вул. Старокиївська, 27, кв. 34, м. Київ, 116, 04116 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050

(750)
Адреса для листування

Агентство патентного повіреного «ВЕПОЛЬ», Боруха Л. Л.;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; агентства комерційного інформування; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби, в тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проводіння різноманітних рекламних акцій, кампаній, опитувань, презентацій на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; готування платіжних документів; демонстрування товарів; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділове інформування; ділові довідки; ділове консультування; допомога в керуванні справами; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; досліджування ринкове; досліджування і прогнозування ринків товарів і послуг; економічне прогнозування; економіко-аналітичні послуги, пов'язані з економічним прогнозуванням, аналізом ефективності економічної діяльності та її аналітичним забезпеченням; експертування на ділову успішність; записування повідомин; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; імпорт-експорт різноманітних товарів; керування бізнес-проектами; керування справами інших компаній; консультування і поради щодо налагоджування і керування справами; консультування фахове щодо підприємництва; консалтингові послуги; консультування щодо бухгалтерського обліку; консультування щодо штату працівників; комплектування штату працівників; маркетингові послуги; менеджмент у сфері бізнесу; наймання (прокат) рекламних матеріалів; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; надавання допомоги в керуванні бізнес-проектами; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перенаймання приміщень; перевіряння рахунків (аудит); послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо розробляння бізнес-проектів і маркетингових програм; послуги щодо бізнес-планування; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в мережі Інтернет,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; складання звітів про стан рахунків; складання податкових декларацій; сприяння продажеві (посередництво); статистичне інформування; телевізійне рекламування; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; аналізування фінансове; агентства нерухомого майна; агентства вертання боргів; брокерські операції пов'язані з іпотеками; випускання цінних паперів, фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; доброчинство фінансове; довгострокове наймання (лізингування, орендування) усіх видів нерухомого майна і земельних ділянок; досліджування в галузі житлового і комерційного нерухомого майна; експертування податкове; експертне фінансове оцінювання об'єктів нерухомого майна і земельних ділянок; житлове інвестування; житлове кредитування; житлове керування; послуги щодо залучення іноземних інвестицій; збирання коштів до добродійного фонду; збирання наймової плати; збирання пожертв; зберігання цінностей; зберігання цінних паперів; зберігання у сейфах; здійснення фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; інвестиційна діяльність; інвестиційне та проектне фінансування; керування фінансове; фінансове керування інвестиційними фондами і приватними пенсійними фондами; керування інвестиціями; керування нерухомим майном; клірингові послуги; консультування щодо страхування; кредити під заставу; митне посередництво; надавання кредитів; надавання фінансових позик; надавання фінансової допомоги; наймання (орендування) житла, квартир, апартаментів, офісів, торговельних площ, контор, приміщень і земельних ділянок (нерухомого майна); надавання фінансових послуг щодо організації приватних пенсійних фондів; надавання спонсорської та фінансової допомоги, як на території України, так і за її межами; надавання стипендій і фінансової підтримки; надавання цільової або нецільової фінансової допомоги; операції з векселями; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); позичання під заставу; послуги щодо капіталовкладень; послуги у поручництві; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні нерухомого майна; послуги пенсійних кас; послуги пенсійних фондів; послуги щодо опікунства; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансові відрахування (страхування, банківські позики, нерухомість); фінансове оцінювання матеріальних збитків; керування активами 

Кл.41:

Освіта; виховування; забезпечування навчання; розваги (дозвілля); влаштовування спортивних і культурних заходів; влаштовування і проводіння виставок (культурних і навчальних), у тому числі в мережі Інтернет; влаштовування і проводіння фотовиставок, у тому числі в мережі Інтернет; видавничі послуги; влаштовування і проводіння з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, диспутів, лекцій, семінарів, тренінгів і симпозіумів; влаштовування і проводіння презентацій на культурні потреби, брифінгів для преси, «круглих столів», прийомів, дискусій, вечірок, конкурсів навчальних або дозвільних, фестивалів, розважальних шоу, ювілеїв, урочистостей; влаштовування лотерей; влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння змагань (спортивних, навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля і навчання в клубах; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; заочні курси; записування на відеоплівки; знімання відеокліпів і відеороликів; інформування щодо навчання, дозвілля, розваг, спорту; послуги майстер-класів; навчання індивідуальне; навчання професійне; навчання практичне; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; наймання (прокат) аудіо- і відеозаписів; облаштовування дозвілля; обслуговування клубів здоров'я; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; послуги перекладачів; презентації вистав; послуги щодо підготовки кадрів; підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів; проводіння культурно-масових, спортивних, інформаційно-освітніх і розважальних заходів; публікування текстів, крім рекламних; публікування електронних видань, газет та журналів в комп'ютерних мережах; служба новин; створювання видовищ; створювання відеопрезентацій на культурні або навчальні потреби; телевізійні і радіопередачі інформаційно-освітні, спортивні і розважальні; теоретичне навчання і практичний тренінг; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 99622 (заявка m200700750): профіт
*99622 m200700750
Свідоцтво торговельну марку № 46809 (заявка 20031213537): володар; кредитна спілка
*46809 20031213537
Свідоцтво торговельну марку № 46811 (заявка 20031213539): tekt-ріелті; тект-ріелті
*46811 20031213539
Свідоцтво торговельну марку № 270885 (заявка m201803031): tekt; тект
*270885 m201803031

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 290698 (заявка m201905531): жбк"соціум"
*290698 m201905531
Свідоцтво торговельну марку № 134312 (заявка m200916241): соціо-поліс; центр соціальних технологій
*134312 m200916241
Свідоцтво торговельну марку № 54629 (заявка 2003078381): техно; поліс; соціо; texho
*54629 2003078381