Свідоцтво на торговельну марку № 234691 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 234691 (заявка m201701935): aimbulance
(111)
Номер свідоцтва
234691
(210)
Номер заявки
m201701935
(151)
Дата реєстрації знака
27.11.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
02.02.2027
(220)
Дата подання заявки
02.02.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.11.2017, бюл. № 22/2017
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙМБЮЛАНС»;
Корпус 2, вул. Пимоненка, буд. 13-ж, м. Київ, Україна, 04050 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙМБЮЛАНС»;
Корпус 2, вул. Пимоненка, буд. 13-ж, м. Київ, Україна, 04050 (UA)

(740)
Довірена особа

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162);
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Боруха Людмила Леонідівна;
Вул. Герцена, 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аналітичні інформаційні послуги на комерційні або рекламні потреби; аудіо-, відео- і фоторекламування; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітних товарів та виборі надавачів послуг; досліджування щодо підприємницької діяльності; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; знімання відеокліпів і відеороликів на комерційні або рекламні потреби; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консалтингові послуги у сфері підприємницької діяльності та реклами; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; маркетинг; маркетингові досліджування; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; наймання рекламного часу на засобах інформування; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння і розміщування рекламно-інформаційних матеріалів в електронних каталогах; обробляння текстів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування і проведення виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, піар-акцій, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, вікторин, майстер-класів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оцінювання підприємницької діяльності; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; посередницькі послуги з розміщування реклами у засобах масової інформації; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з рекламно-інформаційної підтримки різноманітних заходів; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних стендів; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламно-інформаційні послуги; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг,; що дозволяє усім зацікавленим особам зручно замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів, в тому числі різноманітної поліграфічної та сувенірної продукції; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів, роликів та презентацій; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; дизайн рекламоносіїв (послуги рекламних агентств) 

Кл.41:

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів; відеознімання і фотографування різноманітних заходів; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів, конференцій, конгресів, колоквіумів, форумів, лекцій, диспутів, вікторин, дискусій, симпозіумів, тренінгів і семінарів; влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення різноманітних розважальних заходів; влаштовування конкурсів краси; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; записування на магнітні і оптичні носії інформації (послуги студій записування); знімання відеороликів, крім рекламних; інформування щодо навчання, відпочинку, розваг, спорту, історії, культури, мистецтва, кіно, театру, проблем і подій сьогодення; мікрофільмування; монтування відеострічок та відеоматеріалів; надавання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; організовування і проведення виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування і проведення презентацій, крім рекламних; переклад мови жестів; планування вечірок (розваги); послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби; послуги кіностудій; послуги з телекоментування, радіокоментування та коментування в мережі Інтернет різноманітних подій; послуги перекладачів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фотостудій (фотографування); послуги фоторепортерів; практичне навчання (демонстрування); проведення екскурсійних турів; проведення майстер-класів; прокат відеострічок; прокат творів мистецтва; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні і радіопередачі, крім рекламних; фотографування 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; архітектурний дизайн; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; послуги з веб-дизайну; послуги з відеодизайну; відновлювання комп'ютерних даних; встановлювання справжності творів мистецтва; дизайн друкованої (поліграфічної) продукції; дизайн іміджевої продукції; дизайн інтер'єру; дизайн предметів інтер'єру та екстер'єру; дизайн паковання; дизайн меблів; дизайн одягу, взуття, сумок, тканин, прикрас та аксесуарів; послуги з дизайну фото- та відеопродукції; дизайнерські послуги; досліджування і розробляння нових товарів для інших; електронне зберігання даних; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інжиніринг; калібрування (вимірювання); конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування щодо безпеки в мережі інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо розробляння веб-сайтів; контролювання якості; моделювання одягу; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; оцифровування документів (сканування); послуги з шифрування даних; послуги художників (художній дизайн); послуги декораторів (художній дизайн); послуги щодо дизайнерського оформляння різноманітних заходів; дизайнерські послуги щодо розробляння корпоративного стилю компаній, нових торговельних марок, брендів, логотипів, шрифтів, корпоративних бланків, кольорової гами; проведення досліджень технічних проектів; проектування інтер'єру; прокат веб-серверів; промисловий дизайн; редакційний дизайн; розміщування і підтримка комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння технічної документації; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хмарне обчислювання даних; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Кл.45:

Юридичні послуги; послуги з безпеки щодо фізичної охорони матеріального майна і фізичних осіб; персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; арбітражні послуги; консультування щодо інтелектуальної власності; консультування юридичне, в тому числі в мережі Інтернет; лізинг доменних імен у мережі інтернет; ліцензування інтелектуальної власності; ліцензування комп'ютерного програмного забезпечення (юридичні послуги); медіація; моніторинг прав інтелектуальної власності з метою надавання консультаційних послуг з правових питань; організовування зустрічей (служби знайомств); послуги з підготовки юридичних документів; послуги з представництва у суді; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; послуги щодо позасудового вирішення спорів; послуги щодо складання заяв, скарг, запитів та інших документів правового змісту; правове адміністрування ліцензій; правові досліджування; реєстрування доменних імен (юридичні послуги); управління авторськими правами; юридичні послуги з ведення переговорів щодо укладання угод для інших 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 151472 (заявка m201102876): aimbulance
*151472 m201102876

Схожі торговельні марки