Свідоцтво на торговельну марку № 246838 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 246838 (заявка m201620169): buhgaltera
(111)
Номер свідоцтва
246838
(210)
Номер заявки
m201620169
(151)
Дата реєстрації знака
10.09.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.09.2026
(220)
Дата подання заявки
15.09.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.09.2018, бюл. № 17/2018
(731)
Заявники

Дзюбенко Андрій Вікторович;
Вул. Підвисоцького, 6, кв. 44, м. Київ, 01103 (UA)

(732)
Власники

Дзюбенко Андрій Вікторович;
Вул. Підвисоцького, 6, кв. 44, м. Київ, 01103 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Лещенко Юлія Валеріївна (№ 440);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 2, кв. 34, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Лещенко Юлія Валеріївна;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 2, кв. 34, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції; банківські послуги на дому за допомогою електронних систем; послуги агентств вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); клірингові (взаємні безготівкові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; податкове експертування; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); посередництво у забезпечуванні житлом (квартирами); страхування життя; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання наймової плати; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу; страхове інформування; фінансове керування; консультування щодо страхування; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей; обробляння платежів за кредитними картками; лізинг нерухомого майна; послуги щодо ліквідування фірм (фінансові); оцінювання нерухомого майна; послуги агентств нерухомого майна; керування нерухомим майном; оцінювання марок; оцінювання творів мистецтва; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) на виплат (в кредит); страхування від нещасних випадків; оцінювання предметів нумізматики; довірче керування фінансовими активами; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; послуги щодо пенсійних виплат; перевіряння дійсності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; послуги бюро кредитних історій; позичання під заставу; надавання поручительств; посередництво біржове; посередництво в реалізації вуглецевих кредитів; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування; факторингові операції; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансове доброчинство; фінансове інформування; фінансове консультування; фінансування; фонди взаємодопомоги; посередництво у найманні нерухомого майна; посередницкі послуги щодо цінних паперів 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 208074 (заявка m201412523): buhgalter 911
*208074 m201412523
Свідоцтво торговельну марку № 200474 (заявка m201312575): buhgalter
*200474 m201312575
Свідоцтво торговельну марку № 91840 (заявка m200601158): buhgalter
*91840 m200601158
CAP Certified Accounting Practitioner
CAP Certified Accounting Practitioner