Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 200474 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 200474 (заявка m201312575): buhgalter
(111)
Номер свідоцтва
200474
(210)
Номер заявки
m201312575
(151)
Дата реєстрації знака
25.06.2015
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.07.2023
(220)
Дата подання заявки
16.07.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.06.2015, бюл. № 12/2015
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кожарська Ірина Юріївна;
А/с 83, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультування для споживачів; влаштовування презентацій на комерційні потреби; послуги щодо огляду преси; пошук спонсорів; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних. 

Кл.41:

Влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння виставок (культурних, навчальних), балів, концертів, зустрічей (дозвілля), конференцій, конкурсів краси, показів мод; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; забави (дозвілля, розваги); інформування щодо виховування, забав, розваг, дозвілля; кіностудії; послуги студій записування; послуги сценаристів; дозвілля; дублювання; записування на відеоплівки; мікрофільмування; монтування відеострічок; надавання моделей для художників; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; наймання апаратури для звукозапису, видовищних, театральних декорацій, відеокамер, кінопроекторів і приладдя, освітлювальної апаратури для театрів та телестудій фільмів (відеофільмів, кінофільмів), радіо- і телевізійних приймачів; презентації програм, видовищ, вистав, виставок (культурних і навчальних); послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання, що належать до 41 класу; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; планування зустрічей (дозвільних); попереднє замовляння місць на видовища; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; розважання (послуги артистів); радіопередачі розважальні; створювання видовищ, вистав, (театральних вистав), відеофільмів, кінофільмів, радіопередач, телепередач (дозвільних, розважальних); субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі. 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 208074 (заявка m201412523): buhgalter 911
*208074 m201412523
Свідоцтво торговельну марку № 91840 (заявка m200601158): buhgalter
*91840 m200601158
CAP Certified Accounting Practitioner
CAP Certified Accounting Practitioner
Свідоцтво торговельну марку № 246838 (заявка m201620169): buhgaltera
*246838 m201620169