Свідоцтво на знак № 163023 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 163023 (заявка m201208219): юрист & закон

163023

m201208219

25.10.2012

16.05.2022

16.05.2012

25.10.2012, бюл. № 20/2012

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»;
Вул. Тимофія Шамрила, 23, м. Київ, 04112 (UA)

Кожарська Ірина Юріївна

Кожарська І. Ю.;
А/с 83, м. Київ, 04210 (UA)

 

Кл.9:

Видання електронні завантажні; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні програми (завантажний програмний статок); комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані); носії інформації електронні, магнітні та оптичні з записами баз даних та комп'ютерних програм 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; складання податкових декларацій; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.41:

Влаштовування і проводіння семінарів, конференцій, колоквіумів; влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах; заочні курси; навчання; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; орієнтування професійне (поради щодо освіти і навчання); публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; практичне навчання 

Інші торговельні марки цього власника