Заявка на торговельну марку № m201310877 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m201310877: buhgalter.ua
(210)
Номер заявки
m201310877
(220)
Дата подання заявки
20.06.2013
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кожарська Ірина Юріївна;
А/с №83, м. Київ, 04210 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; написання рекламних текстів; засоби комунікації; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; керування комп'ютерними файлами; комерційна інформація і консультування для споживачів; упорядкування комп'ютерних баз даних; презентації на комерційні потреби; послуги з розміщення рекламних матеріалів; готування рекламних матеріалів, рекламних смуг; наймання рекламного часу на засобах інформування, наймання місця на рекламу; обробляння, написання, оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів, текстів; публікування рекламних текстів; розповсюджування, зразків, рекламних матеріалів, зокрема у мережі інтернет; послуги щодо огляду преси; послуги з розміщування рекламних матеріалів; пошук спонсорів; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламні агентства, рекламування, реклама поштою, рекламування через комп'ютерну мережу, телевізійне рекламування, радіорекламування; розміщування об'яв поза приміщеннями; телекомунікаційні послуги; упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних 

Кл.41:

Влаштовування видовищ [послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння виставок [культурних, навчальних], балів, концертів, зустрічей [дозвілля], конференцій, конкурсів краси, показів мод; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; забави [дозвілля, розваги]; інформування щодо виховування, забав, розваг, дозвілля; кіностудії; студії записування; послуги сценаристів; дозвілля; дублювання; записування на відео плівки; знімання мікрофільмів; монтування відеострічок; надавання моделей для художників; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; написання текстів, крім рекламних; наймання апаратури для звукозапису, видовищних, театральних декорацій, відеокамер, кінопроекторів і приладдя, освітлювальної апаратури для театрів та телестудій фільмів [відеофільмів, кінофільмів], радіо- і телевізійних приймачів; презентації програм, видовищ, вистав, виставок; послуги студій записування; послуги сценаристів; послуги щодо музичного композиціювання; послуги щодо цифрового зображання; послуги з розміщування інформаційних матеріалів, крім рекламних; планування зустрічей [дозвільних]; попереднє замовляння місць на видовища; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; публікування текстів, крім рекламних; розважання [послуги артистів]; радіопередачі розважальні; створювання видовищ, вистав, [теартальних вистав], відеофільмів, кінофільмів, радіо- телепередач [дозвільних, розважальних]; субтитрування; театральні вистави; телевізійні передачі розважальні; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 208074 (заявка m201412523): buhgalter 911
*208074 m201412523
Свідоцтво торговельну марку № 91840 (заявка m200601158): buhgalter
*91840 m200601158
CAP Certified Accounting Practitioner
CAP Certified Accounting Practitioner
Свідоцтво торговельну марку № 246838 (заявка m201620169): buhgaltera
*246838 m201620169