Свідоцтво на торговельну марку № 102895 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 102895 (заявка m200713694): пантера
(111)
Номер свідоцтва
102895
(210)
Номер заявки
m200713694
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
19.04.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
17.08.2017
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
17.08.2027
(220)
Дата подання заявки
17.08.2007
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2009, бюл. № 3/2009
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; світло-коричневий;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНТЕРА ЛТД»;
Бульв. Лесі Українки, ###, к. ###, м. Київ, 01133 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНТЕРА ЛТД»;
Вул. Івана Кудрі, ###, кв. ###, м. Київ, 01042 (UA)

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНТЕРА ЛТД»;
Вул. Івана Кудрі, ###, кв. ###, м. Київ, 01042 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аукціонний продаж; ділове інформування; імпортно-експортні операції; комерційна інформація і консультації для споживачів; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, в інтересах споживачів, асортименту промислових товарів, в тому числі: нафти, вугілля, газу, скрапленого газу, торфу, яке дозволяє зручним чином оглядати та купувати ці товари в місцях оптової та роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво). 

Кл.37:

Будування автозаправних та газозаправних станцій, мобільних авто-, газозаправних пунктів; інформування щодо споруджування; споруджування. 

Схожі торговельні марки