Заявка на торговельну марку № m200705280 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m200705280: пантера
(210)
Номер заявки
m200705280
(220)
Дата подання заявки
02.04.2007
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорно-біле зображення;

(731)
Заявники
(750)
Адреса для листування

Токар Наталія Юрійовна;
Вул. Кияшко, ###, кв. ###, м. Запоріжжя, 69015 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; рекламні агентства; реклама поштою; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів і текстів; наймання місця на рекламу; бухгалтерський облік; ділове інформування і розвідування; ділові довідки; діловодство; ділове досліджування; ділове оцінювання; адміністрування ділове; поради щодо налагоджування і допомога в керуванні справами; канцелярські роботи; керування справами в готуванні артистів; консультування щодо налагоджування справ; перенаймання приміщень; агентства комерційного інформування; допомога у комерційному або промисловому керуванні справами; досліджування ринкове; вивчання ринку; множення документів; секретарське обслуговування; наймові контори; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; імпортно-експортні агентства; послуги телефонних відповідачів (для відсутніх абонентів); фахове консультування щодо підприємництва; влаштовування ярмарків на торговельні або рекламні потреби; готування платіжних документів; розміщування об'яв поза приміщеннями; менеджмент у галузі бізнесу; виявляння товарних цін, попиту і пропозицій на товари; аналізування собівартості; аукціонний продаж; сприяння продажеві (посередництво); записування повідомин; послуги, що належать до 35 класу з економічної діяльності 

Кл.41:

Дозвілля (забави); забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор, забав, розваг і атракціонів; інформування щодо дозвілля і розваг; облаштовування дозвілля; освіта; виховування; влаштовування і проводіння колоквіумів, конференцій, з'їздів, семінарів, симпозіумів; атестування; дублювання; заочні курси; навчання; влаштовування конкурсів краси і розваг; попереднє замовляння місць на видовища; дозвілля і навчання в клубах; влаштовування спортивних і культурних заходів та спортивних змагань; розважання (послуги артистів); обслуговування клубів здоров'я; монтування відеострічок; наймання кінофільмів; послуги з надавання моделей для художників; кіностудії; музейні послуги (презентації, виставки); мюзик-холи; послуги оркестрів; влаштовування балів, змагань; влаштовування виставок (культурних і навчальних); послуги імпресаріо; планування зустрічей (дозвільних); практичне навчання; створювання відеофільмів та видовищ; готування радіо- і телевізійних програм; послуги студій записування; наймання відеокамер та видовищних декорацій; наймання звукозаписувачів 

Схожі торговельні марки