Свідоцтво на торговельну марку № 8974 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 8974 (заявка 93073987): укрсиб
(111)
Номер свідоцтва
8974
(210)
Номер заявки
93073987
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
29.07.2003
(151)
Дата реєстрації знака
31.10.1997
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
28.07.2003
(220)
Дата подання заявки
28.07.1993
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.10.1997, бюл. № 5/1997
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк";
310002, м. Харків, пл. Радянської України, 1, Палац праці, 8-й під'їзд. (UA)

(732)
Власники

Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк";
310002, м. Харків, пл. Радянської України, 1, Палац праці, 8-й під'їзд. (UA)

(740)
Довірена особа

Стогній Євген Степанович;
А/с 10011, м. Харків, 61070

(750)
Адреса для листування

Стогнію Є.С.;
310070, м. Харків, а/с 10011. (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Анализ финансовый; банки сберегательные; банковские операции; агентства по инкассации долгов; выдача аккредитивов,; дорожных чеков; агентства по обеспечению поручительств,; гарантий; хранение в сейфах; капиталовложения,; услуги «инвестиционных трестов»; кредит,; продажа в кредит; операции по обмену денег; оценки финансовые; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог,; ростовщичество; ссуды с погашением в рассрочку; факторные операции; финансирование; финансовые операции; операции биржевые с ценными бумагами 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 59408 (заявка m200505672): фаст-кредити; фаст кредити
*59408 m200505672
Свідоцтво торговельну марку № 90200 (заявка m200713683): офсет
*90200 m200713683
Свідоцтво торговельну марку № 84552 (заявка m200710325): кредит на мрію
*84552 m200710325
Свідоцтво торговельну марку № 60550 (заявка m200512670): розуміємо всіх; цінуємо кожного
*60550 m200512670
Свідоцтво торговельну марку № 84551 (заявка m200710323): фабрика кредитів
*84551 m200710323
Свідоцтво торговельну марку № 90213 (заявка m200719822): зірковий доступ
*90213 m200719822
Свідоцтво торговельну марку № 79439 (заявка m200704799): зірковий час
*79439 m200704799
Свідоцтво торговельну марку № 29107 (заявка 2000020455): гєо; гео
*29107 2000020455
Свідоцтво торговельну марку № 79445 (заявка m200706399): кредит на авто-зіркова комплектація
*79445 m200706399
Свідоцтво торговельну марку № 84550 (заявка m200710321): зірки твого успіху
*84550 m200710321
Свідоцтво торговельну марку № 84549 (заявка m200710320): зірковий маєток
*84549 m200710320

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 86122 (заявка m200717821): укрсиб
*86122 m200717821
Свідоцтво торговельну марку № 205406 (заявка m201511275): укрсиббанк
*205406 m201511275
Свідоцтво торговельну марку № 202573 (заявка m201416611): укрсиббанк; premium
*202573 m201416611
Свідоцтво торговельну марку № 110382 (заявка m200904846): укрсиббанк express
*110382 m200904846
Свідоцтво торговельну марку № 96118 (заявка m200805977): укрсиббанк-експерт іпотечного кредитування
*96118 m200805977
Свідоцтво торговельну марку № 95320 (заявка m200805978): укрсиббанк-зірка іпотечних кредитів
*95320 m200805978
Свідоцтво торговельну марку № 17616 (заявка 97020433): укрсиббанк
*17616 97020433
Свідоцтво торговельну марку № 10831 (заявка 94030957): укрсибинкор
*10831 94030957