Свідоцтво на знак № 8974 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 8974 (заявка 93073987): укрсиб
(111)
Номер свідоцтва
8974
(210)
Номер заявки
93073987
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
29.07.2003
(151)
Дата реєстрації знака
31.10.1997
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
28.07.2003
(220)
Дата подання заявки
28.07.1993
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.10.1997, бюл. № 5/1997
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк";
310002, м. Харків, пл. Радянської України, 1, Палац праці, 8-й під'їзд. (UA)

(732)
Власники

Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк";
310002, м. Харків, пл. Радянської України, 1, Палац праці, 8-й під'їзд. (UA)

(740)
Довірена особа

Стогній Євген Степанович;
А/с 10011, м. Харків, 61070

(750)
Адреса для листування

Стогнію Є.С.;
310070, м. Харків, а/с 10011. (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Анализ финансовый; банки сберегательные; банковские операции; агентства по инкассации долгов; выдача аккредитивов,; дорожных чеков; агентства по обеспечению поручительств,; гарантий; хранение в сейфах; капиталовложения,; услуги «инвестиционных трестов»; кредит,; продажа в кредит; операции по обмену денег; оценки финансовые; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог,; ростовщичество; ссуды с погашением в рассрочку; факторные операции; финансирование; финансовые операции; операции биржевые с ценными бумагами 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 59408 (заявка m200505672): фаст-кредити; фаст кредити
*59408 m200505672
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 90200 (заявка m200713683): офсет
*90200 m200713683
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 84552 (заявка m200710325): кредит на мрію
*84552 m200710325
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 60550 (заявка m200512670): розуміємо всіх; цінуємо кожного
*60550 m200512670
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 84551 (заявка m200710323): фабрика кредитів
*84551 m200710323
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 90213 (заявка m200719822): зірковий доступ
*90213 m200719822
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 79439 (заявка m200704799): зірковий час
*79439 m200704799
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 29107 (заявка 2000020455): гєо; гео
*29107 2000020455
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 79445 (заявка m200706399): кредит на авто-зіркова комплектація
*79445 m200706399
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 84550 (заявка m200710321): зірки твого успіху
*84550 m200710321
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 84549 (заявка m200710320): зірковий маєток
*84549 m200710320

Схожі торговельні марки

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 86122 (заявка m200717821): укрсиб
*86122 m200717821
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 205406 (заявка m201511275): укрсиббанк
*205406 m201511275
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 202573 (заявка m201416611): укрсиббанк; premium
*202573 m201416611
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 110382 (заявка m200904846): укрсиббанк express
*110382 m200904846
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 96118 (заявка m200805977): укрсиббанк-експерт іпотечного кредитування
*96118 m200805977
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95320 (заявка m200805978): укрсиббанк-зірка іпотечних кредитів
*95320 m200805978
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 17616 (заявка 97020433): укрсиббанк
*17616 97020433
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 10831 (заявка 94030957): укрсибинкор
*10831 94030957