Свідоцтво на торговельну марку № 10831 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 10831 (заявка 94030957): укрсибинкор
(111)
Номер свідоцтва
10831
(210)
Номер заявки
94030957
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
02.03.2004
(151)
Дата реєстрації знака
30.10.1998
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.03.2004
(220)
Дата подання заявки
01.03.1994
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
30.10.1998, бюл. № 5/1998
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники

Акціонерне товариство "Українсько-Сибірська інвестиційна корпорація";
310001, м. Харків, просп. Гагаріна, 4 (UA)

(732)
Власники

Акціонерне товариство "Українсько-Сибірська інвестиційна корпорація";
310001, м. Харків, просп. Гагаріна, 4 (UA)

(740)
Довірена особа

Стогній Євген Степанович;
А/с 10011, м. Харків, 61070

(750)
Адреса для листування

Стогнію Є. С.;
310070, м. Харків, а/с 10011 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Блоки віконні; двері металеві; дверні коробки,; рами металеві; покриви будівельні металеві 

Кл.16:

Бланки; буклети; друковані видання; вітальні листівки; друкарська продукція; календарі; каталоги; книги; проспекти; об'яви 

Кл.19:

Алебастр (будівельний гіпс); будівельний камінь; бетонні будівельні елементи; будівельні лісоматеріали; будівельні матеріали неметалеві; покриви неметалеві будівельні; панелі,; плити,; щити будівельні неметалеві; будівельні кахлі неметалеві; вікна неметалеві; двері неметалеві; дошки для настилів,; підлог дерев'яні; деревина виробна; віконні рами неметалеві; дверні рами неметалеві; стулкові вікна неметалеві; стулкові двері неметалеві; цегла; черепиця неметалева; шифер; клінкерний саман (шлакоблоки) 

Кл.35:

Аукціонний продаж; інформація про зміну біржового курсу; вивчання ринку; випуск рекламних листків,; брошур; демонстрування товарів; ділові довідки; допомога у комерційному або промисловому керуванні; ділове розвідування; імпортно-експортні агентства; агентства комерційного інформування; статистичне інформування; поради щодо налагоджування і керування справами; наймання канцелярських машин і обладдя; розповсюджування рекламних об'яв; оформляння вітрин; ділове оцінювання; перевіряння рахунків (аудит); розсилання поштою рекламних матеріалів (проспектів,; брошур і т.ін.); наймання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; телевізійне рекламування; рекламні агентства; послуги щодо громадських відносин 

Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; видавання дорожніх чеків,; акредитивів; послуги у поручництві; підзаставні банківські позики; вкладання коштів (послуги "інвестиційних трестів"); взаємні безготівкові розрахунки; позикові агентства; посередництво біржове (маклерство); збирання грошей,; підписів тощо; оцінювання фінансове; надання позик; позичання під заставу; надавання позики на виплат; податкове експертування; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); страхування; житлове керування; керування нерухомим майном; фінансове керування; фінансування; банківські (фінансові) операції; створювання взаємних фондів; посередницькі послуги з цінними паперами; факторні операції 

Кл.37:

Технічне доглядання і лагодження автомобілів; будівельні інженерні роботи; споруджування; споруджування заводів,; фабрик; встановлювання і лагодження електроприладів; мурування; лагодження та чищення одягу; наймання споруджуваної техніки; тинькування 

Кл.39:

Туристичні агентства,; крім попереднього замовляння готелів; екскурсії туристські; експедування вантажів; влаштовування круїзів; влаштовування подорожей та екскурсій; перевозіння вантажними автомобілями; перевозіння; наймання автомобілів; наймання складів; наймання транспортних засобів; розвантажування вантажу; зберігання товарів на складах; доставляння товарів; пакування товарів; зберігання товарів 

Кл.40:

Консервування харчів та напоїв; обробляння деревини; повторне обробляння сміття і відходів; обробляння тканин та інших текстильних виробів; освіжання повітря; шиття одягу 

Кл.41:

Видавання книг; виховування; кіностудії; створювання фільмів; влаштовування конкурсів,; змагань (навчальних або дозвільних); готування радіо- і телевізійних програм; публікування текстових матеріалів; радіопередачі розважальні; телевізійні передачі розважальні; розваги; облаштовування дозвілля; наймання радіо- і телевізійних приймачів; наймання фільмів; влаштовування лотерей 

Кл.42:

Бази туристські; будинки оздоровчі; архітектурне консультування; буфети; використовування патентів; забезпечування обладдям виставок; дизайн промисловий; досліджування в техніці; друкарська справа; інженерне експертування; дизайн в оформлянні інтер'єру; інформування щодо моди; кав'ярні; інженерні роботи конструкторські (креслення); креслення будівельне; консультування фахове,; крім підприємництва; житлові агентства (готелі,; пансіонати); наймання електричних приладів; наймання сільськогосподарської техніки; наймання торговельних автоматів; комп'ютерне програмування; вивчання проектів планів (не пов'язані з підприємництвом); ресторани; правничі послуги 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 86122 (заявка m200717821): укрсиб
*86122 m200717821
Свідоцтво торговельну марку № 8974 (заявка 93073987): укрсиб
*8974 93073987